چهارصد و نود و ششمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 3 آذر 1398، به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور رؤسای گروه های علمی برگزار شد. در این نشست که آقایان دکتر حسین نمازی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر عباس شریفی تهرانی، دکتر سعید سهراب پور و دکتر محمد شاهدی حضور داشتند، پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، نامه رئیس انجمن آکادمی ها و مجامع علمی آسیا درخصوص معرفی فرد واجد شرایط برای ارائه گزارش ملی در کارگاه سال آینده مالزی درخصوص اجرای پروژه جهانی «تغییرات آب و هوا و بهداشت» مطرح  و آقای دکتر یوسف ثبوتی عضو پیوسته و رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم انتخاب و معرفی شد. پس از آن پیشنهاد آقای دکتر محمد شاهدی مبنی بر ارائه سخنرانی های برنامه ریزی شده و هدفمند درخصوص مسائل کلان و مهم روز کشور توسط اعضای فرهنگستان در جلسه مجمع عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت کلی قرار گرفت. قرار شد پیشنهاد آقای دکتر شاهدی در این خصوص به رئیس فرهنگستان ارائه شود. تصویب پیشنهاد همکاری مدعو آقای دکتر آرش دوراندیش استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برای یک دوره دو ساله در گروه علوم کشاورزی فرهنگستان از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و نود و ششم بود. همچنین در این جلسه اعضا، انتخاب آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم به عنوان استاد خادم کتاب در بیست و ششمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی را به ایشان تبریک گفتند. آقای دکتر سعید سهراب پور عضو پیوسته و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان نیز گزارشی از برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه علامه طباطبایی به استادان و پژوهشگران ممتاز کشور ارائه کرد. در پنجمین دوره اعطای این جایزه 8 استاد عضو پیوسته و وابسته و همکار مدعو فرهنگستان علوم از برگزیدگان بوده اند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه