به همت گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم، یک جلسه سخنرانی تحت عنوان «اولویت ها و چالش های پژوهش با نگاه ویژه به دامپزشکی» روز یکشنیه 10 شهریور 1398 در سال نشورای گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم برگزار شد. در این نشست آقای دکتر سید مهدی قمصری عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران پیرامون موضوع به ایراد سخنرانی پرداخت.

در این مراسم که جمعی از اعضای پیوسته، وابسته و همکاران مدعو گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم حضور داشتند، ابتدا آقای دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی ضمن خیرمقدم به استادان در نشست، به معرفی برنامه های گروه علوم دامپزشکی پرداخت. پس از آن آقای دکتر قمصری سخنانش را با عنوان «اولویت ها و چالش های پژوهش با نگاه ویژه به دامپزشکی» ایراد نمود که چکیده آن به شرح زیر است:

مشکلات پژوهش در همه حوزه ها وجو دارد، ما از منظر دامپزشکی صحبت می کنیم. حدود 70 سال پیش، رئیس دفتر توسعه و تحقیق امریکا گفته بود تنها راه توسعه، پیشرفت علم و سرمایه گذاری در تحقیقات پایه است و خروجی این تحقیقات قابل انتقال است و اطلاعات باید به تکنولوژی تبدیل شود تا منجر به رفع نیازهای جامعه شود.

در ایران عمده تحقیقات چه در دانشگاه ها و چه در پژوهشگاه ها در بخش دولتی انجام می شود. عمده اشکال، انقطاع این مراکز پژوهشی با بنگاه هایی است که در این مورد تقاضایی دارند. بنابراین، نمی توانیم انتظار زیادی برای اثر بخشی نتایج تحقیقات داشته باشیم. در فرایند تحقیق توانمندی محققان بالا می رود. تمرکز محققان در مراکز دولتی است که انقطاعی بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد می شود. اشکال مهم، نقش کم بنگاه ها در فعالیت های پژوهشی است. راهکارهایی را که در این مورد می توانیم ارائه کنیم عبارتند از: 1- فراهم ساختن دانش مرد نیاز بنگاهها و انجام پژوهش های مشترک 2- تأمین نیروی انسانی برای بنگاه ها که بتوانند تحقیقات بنیادی و کاربردی را انجام دهند 3- فهم فعالیت بنگاه ها و نیازهای آنان توسط بخش دولتی و انتقال آن به بدنه سیاستگذار.

پژوهش عنوان اصلی بحث است و برای انجام مناسب پژوهش، باز تعریف پژوهش و وظایف بنگاه ها از اهداف اصلی است. مشکلات ساختاری پژوهش در ایران عبارتند از: 1- بها ندادن به پژوهش و پژوهشگران 2- عدم حمایت مالی کافی 3- وجود نداشتن تجهیزات و امکانات مناسب 4- ضعف مدیریت صحیح و همه جانبه و خوش فکر (عدم سیاستگذاری منسجم و بلند مدت) 5- سردرگمی مراکز پژوهشی 6- توجه نکردن بخش های مختلف (صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره) به پژوهش 7- سهم اندک پژوهش از تولید ناخالص ملی 8- عجین نبودن روند توسعه با پژوهش 9- ناهماهنگی بین پژوهش های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها با نیازهای جامعه و کشور.

برخی از اولویت های پژوهشی مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی عبارتند از: 1- وجود نیازهای مختلف پژوهشی در حوزه آبزیان و نبود متولی مشخص 2- کمبود امکانات 3- مافیای واردات (تخم چشم زده، مواد شیمیایی، دارو و غیره)

اولویت های وزارت بهداشت در حوزه زئونوزها در سال 1397 عبارتند از: 1- سالک 2- بروسلوز 3- هاری 4- لپتوسپیروز و غیره

در پایان باید اشاره کرد که به دلیل افزایش تعداد دام های تحت پرورش و تغییر نحوه و شرایط پرورش دام ها، نمی توان فقط مراکز دولتی و مؤسسه رازی را متولی شناسایی، تحقیق، کنترل و پیشگیری بیماری ها دانست. همچنین خیلی از نیازها و اهداف تحقیقاتی دستگاه های دولتی و بنگاه های تولیدی بخش خصوصی با الگوهای ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به عنوان نیروهای اصلی انجام تحقیقات همخوانی ندارند زیرا ضوابط ارتقا به عنوان شاخص های پژوهش اعضای هیأت علمی عبارتند از: 1- مقالات با تأکید بین المللی بودن 2- داشتن پایان نامه های ارشد و دکتری.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور