«در زمانی که منابع آبی کاهش یافته ­اند و تغییرات اقلیمی به­ وجود آمده است حفاظت و نگهداری از آب برای بهبود پایداری اکوسیستم کشاورزی، حیاتی است. به طور کلی 70% آب شیرین عمدتاً برای کشاورزی به­ کار می ­رود. با وجود این آب استفاده شده برای آبیاری بیشتر از نیاز محصولات بوده است. در زمانی که تقاضا برای آب با سرعتی دو برابر رشد جمعیت افزایش می­­ یابد کشاورزی می­ باید پاسخگوی چالش­ های اقتصادی و اجتماعی افزایش تقاضا برای مواد غذایی و رقابت برای منابع اندک باشد. استفاده مؤثرتر از آب­ های مصرف­ شده در کشاورزی برای مقابله با کاهش منابع آبی و تغییرات شدید آب و هوایی ضروری است. اخیراً سورفکتانت­ های غیریونی (مواد فعال سطحی) به عنوان کمک ­های بالقوه برای بهبود کارایی آبیاری و پایداری اکوسیستم کشاورزی در نظر گرفته شده ­اند. سورفکتانت­ ها یا مواد مرطوب کننده اساساً زنجیرهای بلند پلیمری با سر آب­دوست و انتهای آب­گریز هستند که در سطح مشترک آب/هوا یا جامد/آب با پایین آوردن (کاهش دادن) کشش سطحی عمل می­ کنند. سورفکتانت­ های ارگانوسیلیکونی در گروه سورفکتانت­ های غیریونی قرار می­ گیرند سورفکتانت غیریونی نوین ارگانوسیلیکون PET (تری سیلوکسان اصلاح ­شده پلی­ اتر) به ­صورت مؤثری موجب افزایش کارایی آبیاری می­ شود. این سورفکتانت غیریونی، به گروه پلی اتر متیل سیلوکسان­ ها، پلیمرهای ارگانوسیلیکون متعلق است که به­طور تیپیک شامل باندهای si-o-si هستند (سیلوکسان­ ها). سورفکتانت­ های ارگانوسیلیکون کارایی بالاتر و سمیّت و ماندگاری (دوام) محیط­ زیستی پایین ­تری نسبت به سایر فرمول­ های غیریونی نشان می ­دهند که موجب می­شود قابلیت بالاتری برای کاربرد در تولید محصولات داشته باشند. سورفکتانت­ های ارگانوسیلیکون بر روی ذرات خاک به سرعت جذب شده و سپس به­ وسیله ئیدرولیز بسرعت غیرفعال می­ شوند. در نتیجه انتظار می­رود هنگامی که این سورفکتانت­های غیریونی وارد محیط خاک شوند یا جذب خاک شده و یا تجزیه شوند و به آب­های زیرزمینی نشت پیدا نکنند.

به نظر می­ رسد PET ها در زمینه کشاورزی برای آبیاری نوآوری ارزشمندی را نشان می­ دهند. آنها موجب کاهش مصرف آب و مواد مغذی شده در حالی که کیفیت مناسب و تولید به اندازه کافی محصول را تضمین می­ کنند.

هنگامی که آنها در دوز ایمن از نظر کشاورزی وارد محیط خاک می­ شوند انتظار می­ رود که در اوّلین سانتیمترهای لایه خاک جذب شوند و به آب­ های زیرزمینی نشت پیدا نکنند و موجب تغییرات موقتی در ظرفیت توزیعی آب و مواد مغذی خاک متناسب با قدرت و غلظتشان شوند.

PET ها با کاهش دادن حرکات موئینگی آب موجب کاهش تبخیر آب (حرکات به سمت بالا) می­شوند و مرطوب­کنندگی را تسهیل کرده و موجب بهبود کارایی مصرف آب و در نهایت در دسترس بودن مواد مغذی محصول می ­شوند.

دکتر سید محمد بلورچیان عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران».

Reference

Valentina Baratella , Alessandra Trinchera, »Organ silicone Surfactants  as innovative irrigation adjuvants: can they improve water use efficiency and nutrient uptake in crop production? Agricultural water Management, 204 (2018) 149-161

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز جهانی آینده
03
همایش گروه علوم انسانی
دکتر محمدرضا عسکری