جلسه گردهمایی شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم با دانشکده های مهندسی مکانیک کشور با حضور اعضای شاخه مهندسی مکانیک گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، رؤسای دانشکده های مهندسی مکانیک دانشگاه های کشور و اعضای انجمن مهندسان مکانیک ایران روز چهارشنبه مورخ 1398/4/19 از ساعت 14 الی 16 در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار شد.

Nike Air Max 97


در این جلسه ابتدا آقای دکتر سعید سهراب پور، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عرض خیر مقدم به حضار و معرفی فرهنگستان علوم، هدف از تشکیل جلسه را چگونگی ارتباط فرهنگستان علوم با دانشکده های مهندسی مکانیک کشور و انجمن مهندسان مکانیک ایران و همچنین نحوه حمایت و مشارکت دانشگاه ها از کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران ذکر کرد.
در ادامه:
1- آقای دکتر مهدی بهادری نژاد گزارشی از تاریخچه تشکیل انجمن مهندسان مکانیک ایران ارائه کرد.
2- آقای دکتر محمدرضا اسلامی گزارشی از فعالیت های گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و انجمن مهندسان مکانیک ارائه نمود.
3- آقای دکتر حسن ظهور درباره تغییر شیوه های آموزش در مهندسی و سایر رشته ها و وجود مخالفت و موانع در مقابل تغییر مطالبی ارائه کرد.
4- بعضی از روسای دانشکده ها علاقمند بر ادامه جلسات و همکاری و افزایش تعاملات دانشگاه ها با فرهنگستان بودند. مقرر شد جلسه بعدی در فاصله بین دو ترم دانشگاه ها برگزار شود.
5- تغییر و تحول در آموزش به ناگزیر باید انجام شود. بر استفاده از ابزارهای جدید، نرم افزار های جدید و خارج شدن از روش های سنتی برای رسیدن به توسعه تأکید شد.
6- دانشجویان مهندسی دارای دانش مطلوب پایه ای هستند، ولی باید به علوم زیستی، کنترل، بیو مکانیک وعلوم انسانی آشنایی بیشتری پیدا نمایند.
7- کاهش شدید داوطلبین مهندسی بسیار نگران کننده است. باید جایگاه مهندسان، خدمات آن ها و نقش آنان بیشتر تأکید شود.
8- پیشنهاد شد در هر جلسه یکی از دانشکده ها گزارشی از فعالیت خود ارائه دهد. همچنین در هر جلسه فقط یک موضوع در دستور قرار گیرد تا همه نقطه نظرات بیان و جمع بندی مطلوب انجام شود.
در پایان آقای دکتر علی غفاری گزارش مختصری از کرسی آینده پژوهشی مهندسی مکانیک که توسط اعضای شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان در حال انجام است ارائه کرد. پیشنهاد شد گزارش مفصل در آینده ارائه گردد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر غلامرضا اعوانی
عدالت با رعایت حقوق متقابل مردم و حاکمیت ظهور می‌کند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر رضا داوری اردکانی
اصحاب ایدئولوژی فلسفه را آلوده به سیاست کردند
IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز مهندسی
آقای دکتر سهراب پور
گرامیداشت روز کشاورزی
آقای دکتر سعید یزدانی