جلسه گردهمایی شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم با دانشکده های مهندسی مکانیک کشور با حضور اعضای شاخه مهندسی مکانیک گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم، رؤسای دانشکده های مهندسی مکانیک دانشگاه های کشور و اعضای انجمن مهندسان مکانیک ایران روز چهارشنبه مورخ 1398/4/19 از ساعت 14 الی 16 در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار شد.


در این جلسه ابتدا آقای دکتر سعید سهراب پور، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عرض خیر مقدم به حضار و معرفی فرهنگستان علوم، هدف از تشکیل جلسه را چگونگی ارتباط فرهنگستان علوم با دانشکده های مهندسی مکانیک کشور و انجمن مهندسان مکانیک ایران و همچنین نحوه حمایت و مشارکت دانشگاه ها از کنفرانس سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران ذکر کرد.
در ادامه:
1- آقای دکتر مهدی بهادری نژاد گزارشی از تاریخچه تشکیل انجمن مهندسان مکانیک ایران ارائه کرد.
2- آقای دکتر محمدرضا اسلامی گزارشی از فعالیت های گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و انجمن مهندسان مکانیک ارائه نمود.
3- آقای دکتر حسن ظهور درباره تغییر شیوه های آموزش در مهندسی و سایر رشته ها و وجود مخالفت و موانع در مقابل تغییر مطالبی ارائه کرد.
4- بعضی از روسای دانشکده ها علاقمند بر ادامه جلسات و همکاری و افزایش تعاملات دانشگاه ها با فرهنگستان بودند. مقرر شد جلسه بعدی در فاصله بین دو ترم دانشگاه ها برگزار شود.
5- تغییر و تحول در آموزش به ناگزیر باید انجام شود. بر استفاده از ابزارهای جدید، نرم افزار های جدید و خارج شدن از روش های سنتی برای رسیدن به توسعه تأکید شد.
6- دانشجویان مهندسی دارای دانش مطلوب پایه ای هستند، ولی باید به علوم زیستی، کنترل، بیو مکانیک وعلوم انسانی آشنایی بیشتری پیدا نمایند.
7- کاهش شدید داوطلبین مهندسی بسیار نگران کننده است. باید جایگاه مهندسان، خدمات آن ها و نقش آنان بیشتر تأکید شود.
8- پیشنهاد شد در هر جلسه یکی از دانشکده ها گزارشی از فعالیت خود ارائه دهد. همچنین در هر جلسه فقط یک موضوع در دستور قرار گیرد تا همه نقطه نظرات بیان و جمع بندی مطلوب انجام شود.
در پایان آقای دکتر علی غفاری گزارش مختصری از کرسی آینده پژوهشی مهندسی مکانیک که توسط اعضای شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان در حال انجام است ارائه کرد. پیشنهاد شد گزارش مفصل در آینده ارائه گردد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد

جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز مهندسی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_8
سمینار وضعیت کنونی بروسلوز
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_4