مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


 

جلد چهارم، شماره اول مجله علمی-پژوهشی «پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره هشت مقاله از استادان و صاحبنظران با عناوین ذیل به چاپ رسیده است.

• معیارها و شاخص های موثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی (محمدعلی زارع چاهوکی)
• تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده (سید ناصر موسوی)
• بوم نظامهای زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟ (علیرضا کوچکی و نصراله سفیدبخت)
• ارزیابی کیفی مجله های علمی ایران در رشته علوم دامی (نصراله سفیدبخت، علی نیکخواه، رسول واعظ ترشیزی، محمدجواد ضمیری، مجتبی زاغری و محمد مرادی شهر بابک)
• تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره وری اقتصادی (قاسم زراعی و علی محمد جعفری)
• مفاهیم برنامه ریزی برای آب مجازی (علی رضا سپاس خواه)
• چالش های سلامت، کیفیت و امنیت غذا در ایران (محمد حجتی و محمد نوشاد)
• مدل راهبردی ارتباطی توانمندسازی کاربران فناوری توسعه پایدار در عصر دیجیتال (ایرج ملک محمدی)

 

در پایان مجله چکیده طرح های پژوهشی خاتمه یافته و اعلام نظرهای منتشر شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم آمده است.

 

جهت مشاهده مقالات اینجا کلیک نمایید.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_1
98-2-26
دکتر سعید حبیبا
دکتر حسن تاج بخش