این جلسه در تاریخ 97/11/3 با حضور تعداد زیادی از استادان دانشگاه های کشور، دانشجویان و صاحبان صنایع تحت عنوان "پنل تخصصی آینده نگری در مهندسی صنایع " تشکیل شد.

هدف از این جلسه معرفی قسمتی از نتایج بررسی های شاخه مهندسی صنایع فرهنگستان به جامعه مهندسی صنایع کشور و ارائه راهکارهائی در جهت روند حرکت دانشگاه های پیشرو بود.

دراین جلسه آقایان دکتر امیر البدوی، دکتر مهدی بشیری، دکتر محمد صالح اولیا، دکتر رضا توکلی مقدم و دکتر محمد مدرس یزدی اعضای شاخه مهندسی صنایع فرهنگستان حضور داشتند.

ابتدا آقای دکتر مدرس یزدی رئیس شاخه مهندسی صنایع در مورد نقش فرهنگستان، رسالت آن و هدف جلسه صحبت کرد. معرفی مختصری در مورد  روند حرکت دانشگاه های دنیا و دانشگاه های نسل سوم نیز انجام شد. سپس آقای دکتر البدوی توضیحات مفصلی در رابطه با یکی از مهمترین محورهای دانشگاه های نسل سوم (و چهارم) در مورد نقش دانشگاه ها در زمینه کار آفرینی ارائه کرد. ایشان راهکار جدید قابل اجرا در این زمینه که در سال های اخیر در تعدادی از دانشگاه های پیشرو طراحی شده است را معرفی کرد و در همین چارچوب تجربه موفقی که در دانشگاه تربیت مدرس پیاده کرده بودند را تشریح نمود.

 

 

آقای دکتر بشیری در سخنانش نتایج بررسی های مفصلی که در مورد پژوهش ها و مقالات مهندسی صنایع در دنیا و ایران و چند کشور نمونه که در شاخه مهندسی صنایع  انجام شده بود را ارائه کرد. ایشان نشان داد که  ایران از نظر تعداد مقالات در ژورنال های معتبر، موقعیت مناسبی دارد. لیکن با استناد به آمارهای مستخرج از پایگاه های داده، تحلیلی در مورد کاستی های پژوهش های دانشگاه های کشور از نظر نوع ژورنال ها، حمایت مالی و موضوعه ای پیشرو ارائه کرد. همچنین دسته بندی موضوعی جبهه های تحقیقاتی شناسایی شده بر اساس استنادات مقالات، ارائه شد. هدف از این بررسی ارائه راهکار برای پژوهشگرانی است که می خواهند در چارچوب دانشگاه های نسل سوم فعالیت کنند.

آنگاه حاضران در جلسه نقطه نظرهای خود را مطرح کرده و سوالات نیز توسط اعضای پنل پاسخ داده شد. در پایان جلسه نیز آقای دکتر اولیا به جمع بندی جلسه پرداخت.

 

 

 

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

دکتر فتح الله مضطرزاده
01
همایش گروه علوم انسانی
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_4