آقای دکتر سعید سهراب پور عضو پیوسته و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو خارجی آکادمی ملی مهندسی آمریکا برگزیده شد. آکادمی ملی مهندسی آمریکا، دکتر سعید سهراب پور استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان عضو خارجی و به دلیل فعالیت‌های وی در تثبیت دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک مرکز عالی و پیشرفته مهندسی و علمی در ایران انتخاب کرده است. آقای دکتر سهراب‌پور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ ریاست دانشگاه صنعتی شریف را یه عهده داشته است. وی دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا است. ایشان منتخب چهارمین دوره همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۳ است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر کریم امیری
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_4
دکتر رضا مکنون و دکتر عباس ملکی
دکتر فرشاد مؤمنی