هفتاد و هشتمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی آموزش مهندسی ایران، به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این شماره حاوی 6 مقاله و دستاورد پژوهشی از استادان و صاحبنظران در حوزه آموزش مهندسی است.

عناوین مقالات منتشرشده در این شماره عبارتند از:
_رویکرد دانشگاه های نسل چهارم کار و عمل (مورد مطالعه:دانشگاه های کمبریج، استنفورد و هاروارد) (مهرداد گودرزوند چگینی)
_ چهارچوب مفهومی مؤلفه های آموزشی فناوری تولید الکترونیکی جهت آموزش مهندسان با بهره گیری از مدلسازی معادلات ساختاری (کامران فیضی، محمدتقی تقوی فرد، جهانیار بامداد صوفی و حسین وحیدی)
_ راه های ترویج و توسعه صلاحیت های کارآفرینی در دانشجویان (فرهاد سراجی)
_ بررسی ارتباط بین مهارت های حرفه ای با نوآوری های برنامه های درسی استادان در دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان (مجید امیری، ستاره موسوی و سعید رجایی پور)
_ مدل یکپارچه آموزش، پژوهش و نوآوری در تعامل دانشگاه نسل سوم با صنعت (رضا آذین)
_ مطالعه نقش هوش فرهنگی در تسهیم دانش و حمایت محیطی ادراک شده در بین دانشجویان مهندسی (عباس خاکپور)

در پایان فصلنامه، معرفی کتاب و چکیده مقالات به زبان انگلیسی آمده است.

 

جهت مطالعه مقالات اینجا کلیک کنید.


روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز کشاورزی
انرژی و محیط زیست
محسن مشکوة
انرژی و محیط زیست