چاپ

 

چهارصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای علمی فرهنگستان روز یکشنبه 30 دی 1397 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی تشکیل شد. در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای دکتر سیدمصطفی محقق ­داماد رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان تلاوت شد. در ادامه

و پس از تصویب صورت جلسه شورای علمی مورخ 1397/10/16، نامزدهای پیشنهادی گروه علوم مهندسی با عناوین استاد برجسته مهندسی، مهندس برجسته و پژوهشگر جوان برجسته مهندسی کشور، منتخب فرهنگستان علوم در سال 1397، برای معرفی و تجلیل در روز مهندسی، به تأیید رسیدند. در ادامه نامزدهای پیشنهادی گروه علوم کشاورزی با عنوان مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور، منتخب فرهنگستان علوم در سال 1397 نیز به تأیید رسیدند. قرار شد مطابق سالیان گذشته در نیمه دوم اسفندماه از آنان تجلیل شود. تصویب همکاری مدعو آقای دکتر سیدمحسن حبیبی برای یک دوره دو ساله در گروه علوم مهندسی و تصویب همکاری مدعو خانم دکتر زهرا امام­ جمعه برای یک دوره دوساله در گروه علوم کشاورزی از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و هفتم بود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده