دویست و ششمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان روز یکشنبه مورخ 97/10/23 با حضور آقایان دکتر حسن احمدي، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر حسن تاج بخش، دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دكتر محمد شاهدي، دکتر محمدمهدی شیخ جباری و دكتر حسين نمازي برگزار شد.

 

در این جلسه ضمن تصویب صورتجلسه شورای پژوهشی مورخ 97/7/29، پیشنهادهای شورا درخصوص انتشار گزارش نهایی طرح پژوهشی «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی» مطرح و قرار شد به گروه علوم اسلامی اعلام شود تا بر اساس آن عمل کنند و با صرف هزینه کمتر به انتشار این گزارش مبادرت شود. ضمناً مقرر شد در صورت چاپ این گزارش، کتاب حاصله مبنای تسویه حساب با مجری طرح قرار گیرد. در ادامه جلسه ضمن بحث و گفتگو در خصوص اهمیت علمی-پژوهشی شدن نشریه "نامه فرهنگستان علوم" تاکید شد سردبیر نشریه طبق "آیین نامه تعیین اعتبار مجلات علمی فرهنگستان" برای احراز رتبه علمی پژوهشی این نشریه اقدام کند.

در پایان جلسه دبیر فرهنگستان توضیحاتی از کمبود بودجه سال آینده ارائه کرد. معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان در این زمینه تاکید کرد که لازم است با برنامه ریزی دقیق، فعالیت های علمی و پژوهشی فرهنگستان را در قالب نشست  های بحث و تبادل  نظر و کم هزینه معطوف کرد و نتایج آنها را به عنوان برونداد فعالیت های فرهنگستان به مراجع ذیربط منعکس کرد. بررسی اولویت های کلان منتخب برای فعالیت های سال آینده و تعیین خط مشی علمی و پژوهشی سال 1398 به جلسه آتی شورا موکول شد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر محمود صادقی
انرژی و محیط زیست
خانم دکتر طاهره کاغذچی
آقای دکتر فرامرز رفیع پور