چاپ

 

چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 16 دی 1397 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی و با حضور آقایان دکتر حسین نمازی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر سعید سهراب پور، دکتر عباس شریفی تهرانی، دکتر محمدقلی نادعلیان، دکتر محمد شاهدی و دکتر حسن ظهور تشکیل شد.

Artículos deportivos para niños

 در ابتدای جلسه نکاتی درباره لایحه بودجه سال 1398 و تقلیل بودجه فرهنگستان به نصف سال 1397 ارائه و اظهار شد که ادامه فعالیت فرهنگستان با این بودجه میسر نیست. قرار شد در این خصوص با دولت و مجلس مذاکره شود و موضوع به استحضار هیأت امنای فرهنگستان هم برسد. در ادامه جلسه موضوع انتخاب دو تن از اعضای پیوسته فرهنگستان برای عضویت در هیئت ممیزه فرهنگستان ها مطرح شد و بنا بر پیشنهاد ریاست فرهنگستان، آقایان دکتر پرویز جبه دار مارالانی و دکتر حسن تاج بخش برای عضویت در هیئت مزبور انتخاب شدند. سپس توضیحاتی درباره کارت عضویت اعضای فرهنگستان ارائه شد و برخی ویژگی های کارت به استحضار اعضای شورای علمی رسید و نمونه طراحی شده مورد تأیید قرار گرفت. موافقت با همکاری مدعو آقای دکتر بهنام کشاورزی در شاخه زمین شناسی گروه علوم پایه برای یک دوره دوساله، و موافقت با تمدید همکاری مدعو آقایان دکتر مهرداد قیومی بیدهندی و دکتر حمید ندیمی و خانم ها دکتر زهرا اهری و دکتر زهره تفضلی برای یک دوره دوساله دیگر در شاخه معماری و هنر گروه علوم مهندسی از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و ششم بود. در پایان جلسه اطلاع داده شد که پیرو مصوبه شورای علمی و به پیشنهاد آقای دکتر شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی، در تاریخ 2 خرداد 1397 نام خانم ها دکتر طاهره کاغذچی و دکتر زهرا امام جمعه به عنوان دو دانشمند برجسته زن ایرانی برای درج زندگینامه ایشان در کتاب «شرح حال دانشمندان زن در آسیا» به انجمن آکادمی های علوم و مجامع علمی آسیا اعلام شده بود که پس از بررسی نامزدهای معرفی شده از سوی 30 آکادمی، نام و شرح زندگینامه این دو بانوی دانشمند ایرانی در کتاب مذکور به چاپ رسیده است.

 

تصاویر 

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده