چهارصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای علمی با حضور رئیس، دبیر، معاونان پژوهشی و رؤسای گروه های علمی فرهنگستان و رئیس مرکز مطالعات برگزار شد. در این جلسه نامه سازمان همکاری بین آکادمی­ ها جهت معرفی نامزد عضویت در کمیته اجرایی IAP مطرح شد و آقای دکتر حسن ظهور عضو پیوسته فرهنگستان و رئیس مرکز مطالعات به عنوان نامزد فرهنگستان انتخاب و معرفی شد. در ادامه نامه کمیسیون ملی یونسکو- ایران مطرح شد و آقای دکتر مهدی زارع عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان به عنوان نماینده تام­ الاختیار فرهنگستان برای عضویت در کمیته ملی علوم زمین کمیسیون مزبور انتخاب و معرفی شد. تأیید پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر افزایش سقف تعداد اعضای وابسته فرهنگستان و ارسال موضوع به مجمع عمومی برای تصویب و تأیید پیشنهاد تمدید عضویت وابسته تعدادی از استادان عضو وابسته گروه ­های علمی و ارسال موضوعات به مجمع برای تصویب، از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و پنجم بود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
گرامیداشت روز کشاورزی
دکتر رضا داوری اردکانی
98-2-26