صبح امروز یکشنبه 20 آبان 1397، آقای دکتر محمدجواد ظریف با حضور در فرهنگستان علوم با رئیس و اعضای فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این دیدار آقای دکتر رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان علوم ضمن خیرمقدم و تشکر از تشریف فرمایی وزیر امور خارجه، توضیحاتی درخصوص فرهنگستان و فعالیت های علمی آن ارائه کرد. 

در ادامه آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خوشوقتی از حضور در جمع دانشمندان کشور، سخنان مبسوطی با موضوع «دیپلماسی علمی برای آینده» ایراد نمود.

وزیر امور خارجه در سخنانش با بیان اینکه می‌توان با بهره‌گیری از دیپلماسی علمی در حوزه سیاست خارجی، اقدام به همکاری مشترک و اعتمادسازی کرد، گفت: دیپلماسی علمی فراتر از فعالیت در حوزه انتزاعی است. آقای دکتر ظریف با اشاره به تحول مفاهیم مرتبط با دیپلماسی بویژه مفهوم حاکمیت و در نتیجه تعدد و تنوع بازیگرانی که در صحنه روابط بین‌الملل به ایفای نقش می‌پردازند، اظهارکرد: دیپلماسی علمی فراتر از فعالیت در حوزه انتزاعی است و برای مثال می توان در مباحث مختلف مرتبط با حوزه های علمی مانند آلودگی محیط زیست از جمله در خلیج فارس، ایمنی نیروگاه های هسته ای و نیز سایر مسائل مرتبط، با بهره گیری از دیپلماسی علمی در حوزه سیاست خارجی، اقدام به همکاری مشترک و اعتمادسازی کرد. 

وزیر امور خارجه همچنین در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به برخورداری ایران از مبانی غنی معنایی و ظرفیت های بالای علمی، فرهنگی و ادبی، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ها می تواند منبع قدرت کشور در ارتباطات با سایر کشورها و ملت ها باشد و از طریق این تعاملات، بویژه می توان از قدرت معنایی ادبیات غنی ایران به بهترین وجه بهره ببریم.

پس از سخنان آقای دکتر ظریف، تعدادی از اعضای فرهنگستان نظرها و پرسش هایی مطرح کردند که وزیر امور خارجه به پرسش ها پاسخ دادند.

در پایان این نشست «نشان فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران» از سوی آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان به آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اعطاء شد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز کشاورزی
دکتر فرشید رضایی
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_3
مهندس علی اصغر حمزه گودرزی