چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 6 آبان 1397 با حضور آقایان دکتر داوری اردکانی رئیس، دکتر حسین نمازی دبیر، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر محمدقلی نادعلیان و دکتر سعید سهراب پور رؤسای گروه های علمی، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی و دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان آیاتی از کلام الله مجید تلاوت کرد.

در ادامه آقای دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان گزارشی از همایش برگزار شده توسط شاخه اقتصاد فرهنگستان با موضوع نحوه مقابله با تحریم بیان نمود.

در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورای علمی، نامه شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) مبنی بر معرفی دانشمند مورد نظر فرهنگستان جهت شرکت در چهارمین نشست «برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی» مطرح و آقای دکتر محمود یعقوبی عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز به عنوان دانشمند مورد نظر فرهنگستان انتخاب و معرفی شد.

موافقت با حمایت معنوی فرهنگستان از کنگره ملی هیدروپونیک، تصویب همکاری مدعو خانم دکتر آزیتا افراشی برای یک دوره دوساله در گروه علوم انسانی، تصویب همکاری مدعو آقای دکتر محمدرضا مصدقی برای یک دوره دوساله در گروه علوم کشاورزی و تصویب تمدید همکاری مدعو آقایان دکتر مجید صادق آذر و دکتر جعفر کیوانی برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم مهندسی از دیگر تصمیمات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و چهارم بود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز جهانی آینده
98-2-26
انرژی و محیط زیست
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1