دویست و پنجمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه مورخ 29 مهر 1397 با حضور آقایان  دکتر حسن احمدي، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر حسن تاج­ بخش، دکتر پرویز جبه دار مارالانی، دكتر محمد شاهدي، دکتر محمدمهدی شیخ­ جباری، دکتر حسن ظهور و دكتر حسين نمازي برگزار شد. 

در این جلسه پس از تصویب صورت جلسه شورای قبلی، نامه پذیرش چاپ مقاله حاصل از طرح پژوهشی "طراحی نظام مدیریت یکپارچه در توسعه پایدار کشور" در مجله «توسعه علوم انسانی» به تصویب رسید. سپس مقاله حاصل از طرح پژوهشی "تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی" در نشریه «نامه فرهنگستان علوم» بررسی و به تصویب رسید.

در ادامه جلسه آقای دکتر حسن ظهور گزارش مفصلی از فعالیت های مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم از آغاز فعالیت تاکنون و همچنین برنامه­ های در دست اقدام مرکز ارائه کرد که مورد استقبال اعضا قرار گرفت و با تشکر از اقدامات انجام ­شده در آن مرکز، تاکید شد که برخلاف بسیاری از موسسات و مراکز مشابه در کشور، مرکز مطالعات فرهنگستان به مشکلات مهم جامعه بصورت مسئله­ محور پرداخته است و پس از تعیین مسائل و مشکلات، گام به گام در جهت تبیین آنها و ارائه راهکار عمل کرده است. در ادامه پیشنهادهایی نیز برای فعالیت عای مرکز ارائه شد. همچنین قرار شد گزارش عملکرد مرکز علاوه بر ارسال برای رئیس فرهنگستان، در یک جلسه سخنرانی به اطلاع گروه های علمی برسد تا نظرها و پیشنهادهای اعضا برای ارتقای سطح کیفی فعالیت های مرکز و نحوه همکاری تعداد بیشتری از اعضای فرهنگستان با مرکز اخذ شود.

در پایان جلسه نیز تقاضای گروه علوم اسلامی مبنی بر چاپ گزارش نهایی طرح پژوهشی «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی ایرانی» بررسی شد.

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر محمدقلی نادعلیان
دکتر حسن تاج بخش
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_1