روز سه شنبه 10 مهر 1397 آقای دکتر ایشتوان مونوک رئیس کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان با حضور در فرهنگستان علوم ایران با آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که آقایان دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی اعضای گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم، دکتر عبدالرحیم گواهی رئیس مرکز گفتگوی ادیان و دکتر محمدمهدی کمالی رئیس کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، معاون و رئیس بخش شرق شناسی کتابخانه و مرکز اطلاعات آکادمی علوم مجارستان، رئیس بخش مطالعات ترکی دانشگاه لورنت و رایزن سفارت مجارستان در تهران نیز حضور داشتند درباره فعالیت های شرق شناسی در ارتباط با فلسفه و ادیان و نسخ خطی در مجارستان و وضع فلسفه در ایران بحث و گفتگو شد.

در ادامه در مورد ساختار و بخش های دو آکادمی مجارستان و ایران توضیحاتی ارائه شد.

 

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور