مجموعه مقالات و مذاکرات سمینار «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» توسط گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منتشر شد. این مجموعه که توسط آقای دکتر مهدی زارع تنظیم و ویرایش شده است شامل پیشگفتار آقای دکتر فرید مر رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم و 7 مقاله از استادان عضو شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم است که عناوین مقالات منتشر شده در این مجموعه عبارتند از:

- ساز و کار علم سنجی در علوم زمین (دکتر فرید مر)

- ابزارهای پژوهش در علوم زمین (دکتر علی درویش زاده)

- رساله های ارشد و دکتری در علوم زمین (دکتر عبدالحسین امینی)

- مجلات زمین شناسی ایران (دکتر نوذر سامانی)

- مقایسه پژوهش های علوم زمین در ایران با استانداردهای جهانی (دکتر مهدی زارع)

- بودجه های پژوهشی در علوم زمین (دکتر فرهاد ثبوتی)

- تشکل های زمین شناسی و سازمان های مردم نهاد (دکتر محمدرضا قاسمی)

جمع بندی سخنرانی ها و پرسش و پاسخ بخش پایانی مجموعه مقالات «آسیب شناسی پژوهش در علوم زمین» است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_5
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_4
سخنرانی
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_10

پخش فیلم