روز یکشنبه 25 شهریور 1397، چهارصد و هشتاد و سومین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر نمازی دبیر، دکتر محقق داماد رئیس گرو ه مطالعات اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی و دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای دکتر محقق داماد تلاوت شد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، گزارش نهایی طرح پژوهشی «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی» (که به تأیید شورای پژوهشی رسیده بود)، به تصویب رسید و طرح مزبور خاتمه یافته تلقی شد. در ادامه گزارش نهایی طرح پژوهشی «نقش زنان در علم و فناوری در ایران» (تأییدشده در شورای پژوهشی) به تصویب رسید و طرح مزبور نیز خاتمه یافته تلقی شد.

موافقت با حمایت معنوی فرهنگستان از ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک و تصویب همکاری مدعو خانم دکتر معصومه نصیری کناری برای یک دوره دو ساله در گروه علوم مهندسی از دیگر مصوبات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و سوم بود.

در پایان جلسه آقای دکتر یوسف ثبوتی گزارشی از سفر به اندونزی و شرکت در کارگاه AASSA ارائه کرد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
07
نشست شاخه مهندسی شیمی-2
دکتر محمود صادقی