روز یکشنبه 25 شهریور 1397، چهارصد و هشتاد و سومین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر نمازی دبیر، دکتر محقق داماد رئیس گرو ه مطالعات اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی و دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای دکتر محقق داماد تلاوت شد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، گزارش نهایی طرح پژوهشی «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی- ایرانی» (که به تأیید شورای پژوهشی رسیده بود)، به تصویب رسید و طرح مزبور خاتمه یافته تلقی شد. در ادامه گزارش نهایی طرح پژوهشی «نقش زنان در علم و فناوری در ایران» (تأییدشده در شورای پژوهشی) به تصویب رسید و طرح مزبور نیز خاتمه یافته تلقی شد.

موافقت با حمایت معنوی فرهنگستان از ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک و تصویب همکاری مدعو خانم دکتر معصومه نصیری کناری برای یک دوره دو ساله در گروه علوم مهندسی از دیگر مصوبات جلسه شورای علمی چهارصد و هشتاد و سوم بود.

در پایان جلسه آقای دکتر یوسف ثبوتی گزارشی از سفر به اندونزی و شرکت در کارگاه AASSA ارائه کرد.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

خانم دکتر طاهره کاغذچی
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_2
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_5
انرژی و محیط زیست