جلد سوم، شماره دوم مجله علمی-پژوهشی «پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره هشت مقاله از استادان و صاحبنظران با عناوین ذیل به چاپ رسیده است.

  • پرداخت برای خدمت­ های بوم­ نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی (محمدعلی زارع چاهوکی و انور سنایی)
  • ژنگان­ شناسی از آزمایشگاه تا مزرعه: تولید نژادگان گندم پر محصول و متحمل به تنش­ های محیطی (سید ابوالقاسم محمدی و میرعبداله محمدی اقدم)
  • بررسی پژوهش ­های پیاز خوراکی در ایران (مصطفی مبلی و لیلا اصلانی)
  • چالش­ های پرورش و تغذیه طیور در ایران (مجتبی زاغری)
  • حفظ تنوع زیستی یا زیست ­فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟ (حسین آخانی و الکساندر رودف)
  • مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی (مطهره محسن ­پور، سمیرا کهک و بهزاد قره ­یاضی)
  • برسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه­ ها در ایران (1- واکاوی توصیفی) (مرتضی خوشخوی، مصطفی مبلی، مجید عزیزی، کورش وحدتی، وازگین گریگوریان و عنایت­ الله تفضلی)
  • بررسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه ­ها در ایران (2- واکاوی استنباطی).

در پایان مجله چکیده طرح ­های پژوهشی خاتمه یافته و اعلام نظرهای منتشر شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم آمده است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز مهندسی
مهندس احمد صادقی
دکتر محمود حکمت نیا
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »