جلد سوم، شماره دوم مجله علمی-پژوهشی «پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره هشت مقاله از استادان و صاحبنظران با عناوین ذیل به چاپ رسیده است.

  • پرداخت برای خدمت­ های بوم­ نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی (محمدعلی زارع چاهوکی و انور سنایی)
  • ژنگان­ شناسی از آزمایشگاه تا مزرعه: تولید نژادگان گندم پر محصول و متحمل به تنش­ های محیطی (سید ابوالقاسم محمدی و میرعبداله محمدی اقدم)
  • بررسی پژوهش ­های پیاز خوراکی در ایران (مصطفی مبلی و لیلا اصلانی)
  • چالش­ های پرورش و تغذیه طیور در ایران (مجتبی زاغری)
  • حفظ تنوع زیستی یا زیست ­فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟ (حسین آخانی و الکساندر رودف)
  • مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی (مطهره محسن ­پور، سمیرا کهک و بهزاد قره ­یاضی)
  • برسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه­ ها در ایران (1- واکاوی توصیفی) (مرتضی خوشخوی، مصطفی مبلی، مجید عزیزی، کورش وحدتی، وازگین گریگوریان و عنایت­ الله تفضلی)
  • بررسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه ­ها در ایران (2- واکاوی استنباطی).

در پایان مجله چکیده طرح ­های پژوهشی خاتمه یافته و اعلام نظرهای منتشر شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم آمده است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
دکتر رضا داوری اردکانی
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_3