جلد سوم، شماره دوم مجله علمی-پژوهشی «پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» به همت گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره هشت مقاله از استادان و صاحبنظران با عناوین ذیل به چاپ رسیده است.

  • پرداخت برای خدمت­ های بوم­ نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی (محمدعلی زارع چاهوکی و انور سنایی)
  • ژنگان­ شناسی از آزمایشگاه تا مزرعه: تولید نژادگان گندم پر محصول و متحمل به تنش­ های محیطی (سید ابوالقاسم محمدی و میرعبداله محمدی اقدم)
  • بررسی پژوهش ­های پیاز خوراکی در ایران (مصطفی مبلی و لیلا اصلانی)
  • چالش­ های پرورش و تغذیه طیور در ایران (مجتبی زاغری)
  • حفظ تنوع زیستی یا زیست ­فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟ (حسین آخانی و الکساندر رودف)
  • مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی (مطهره محسن ­پور، سمیرا کهک و بهزاد قره ­یاضی)
  • برسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه­ ها در ایران (1- واکاوی توصیفی) (مرتضی خوشخوی، مصطفی مبلی، مجید عزیزی، کورش وحدتی، وازگین گریگوریان و عنایت­ الله تفضلی)
  • بررسی وضعیت گزیده ­ای از گلخانه ­ها در ایران (2- واکاوی استنباطی).

در پایان مجله چکیده طرح ­های پژوهشی خاتمه یافته و اعلام نظرهای منتشر شده توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم آمده است.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_10
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_2

پخش فیلم