چاپ

 

آقای دکتر عباسعلی مطلبی عضو وابسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم و رئیس اسبق سازمان نظام دامپزشکی دیگر سخنران نشست روز یکشنبه 1397/6/11 گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم که در خصوص آینده دامپزشکی کشور، به تدوین برنامه ششم توسعه سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد. سرفصل‌های سخنرانی ایشان در ادامه می‌آید:

مراحل برنامه‌ریزی

۱-  تحلیل و شناخت ماموریت، اهداف و استراتژی‌های جاری سازمان 

 ۲- بررسی محیطی

 ۲-۱- تحلیل و شناخت محیط خارجی

۲-۲-  تحلیل و شناخت محیط داخلی 

۳-  تدوین استراتژی‌ها 

 ۴- اجرای استراتژی ها 

 5- ارزشیابی نتایج

 ۱- تبیین ماموریت، چشم‌انداز، ارزش ها، تعین اهداف کلان، کلی، کمی، اتخاذ راهبردها

۱-۱-  ماموریت‌های سازمان دامپزشکی کشور

۱-۱-۱-  بررسی‌ بیماریهای‌ دامی‌، شناسایی‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرایت‌ و طرز انتشار بیماریها

 ۱-۱-۲- تامین‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طریق‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماریها همه‌گیر و قرنطینه‌ای‌ دام‌

 ۱-۱-۳- همكاری‌ با وزارت‌ بهداشت‌ در امر مبارزه‌ با بیماریهای‌ مشترك‌ انسان‌ و دام‌

۱-۱-۴-  تاسیس‌ پستهای‌ قرنطینه‌ در نوار مرزی‌ و داخل‌ كشور به‌ منظور جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماریهای‌ دامی‌، همچنین‌ كنترل‌ بهداشتی‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهی‌ بهداشتی‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ كه‌ به‌ خارج‌ صادر می‌شود

 1-1-5- نظارت‌ بهداشتی‌ چراگاهها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداری‌ دام‌ و سایر تاسیسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنین‌ نظارت‌ بر كارخانه‌های‌ تولید خوراك‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتی‌

 ۱-۱-۶- نظارت‌ بهداشتی‌ كشتارگاهها و بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در كشتارگاههای‌ كشور، نظارت‌ بهداشتی‌كارخانه‌های‌ تولید و تهیه‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی

 ۱-۱-۷- اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروی‌ سرم‌، واكسن‌ و مواد بیولوژیكی‌ مخصوص‌ دام و صدور پروانه برای اشتغال‌ به‌ كار تهیه‌ و تركیب‌ و فروش‌ داروهای‌ ساده‌، مركب‌، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌ ، مواد ضدعفونی‌، سموم‌ و مواد دیگری‌ كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ مورد مصرف‌ دامپزشكی‌ قرار می‌گیرد

 ۱-۱-۸- مشاركت‌ در كنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌ دامپزشكی‌ و اعزام‌ نماینده‌ به‌ این‌ كنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تایید وزیر كشاورزی‌ ، همچنین‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمی‌ با مراكز و مراجع‌ علمی‌ دامپزشكی‌

 ۱-۱-۹- تاسیس‌ و توسعه‌ شبكه‌های‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ تربیت‌ كادر فنی‌ در مناطق‌ و مراكز دامداری‌ كشور و صدور پروانه تاسیس‌ بیمارستان‌ها و درمانگاههای‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ اشتغال‌ به‌ مایه‌كوبی‌ و درمان‌ دام و سیاست گذاری و مدیریت تامین وسائل‌ و لوازم‌ فنی‌، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌، سموم‌ و مواد ضدعفونی‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌

 1-1-10- حذف دام‌ بیمار یا مظنون‌ به‌ ابتلاء بیماری‌ یا ناقل‌ عامل‌ بیماری‌ و پرداخت غرامت به صاحب آن

۱-۲-  چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور

 ۱-۲-۱- پیشرو در كنترل و ریشه کنی بیماریهای استراتژیك دامی در منطقه

 ۱-۲-۲- توانمند در نظام سلامت كشور با كنترل و ریشه کنی بیماریهای مشترك بین انسان و حیوان و نظام مراقبت ایمنی تولیدات دامی و آبزی پروری

۱-۲-۳-  پویایی نظام مراقبت بیماری های واگیردار آندمیک، اگزوتیک، نوپدید، بازپدید و مخاطرات و تهدیدات بیوتروریسم

 ۱-۲-۴- رقابت پذیری خدمات دامپزشکی با تكیه بر استاندارد های جهانی و به کمک دانش و فناوری های نوین و مشاركت حداكثری بخش خصوصی و تعاونی

 ۱-۲-۵-دسترسی عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشكی

 ۱-۲-۶- دارای تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهانی دامپزشكی

 ۱-۳- ارزش های سازمان دامپزشکی کشور

 ۱-۳-۱- بهره مندی از نیروهای توانمند، متخصص، نوآور و كارآفرین

 ۱-۳-۲- حمایت از پژوهش های کاربردی و به كار گیری نتایج آن در سطوح ملی و استانی

 ۱-۳-۳- حفظ و صیانت از سرمایه‌های دامی كشور

۱-۳-۴-  احترام به حقوق و كرامت ذینفعان و ارائه خدمت صادقانه، رضایت مندی و پاسخگویی دقیق و به موقع به آنان

 ۱-۳-۵- اعتقاد به مشاركت پذیری و انضباط در انجام وظایف و پرهیز از اسراف و تبذیر در امكانات و منابع

 1-3-6- حفظ و صیانت از بهداشت، رفاه و حقوق حیوانات

 ۱-۴- اهداف بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلان برنامه استراتژیک، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در انجام مأموریت های خود با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط  بدست آورد)

 ۱-۴-۱- امنیت غذایی

 ۱-۴-۲- سلامت جامعه (بهداشت عمومی/ سلامت غذایی)

1-4-3-  استاندارد های بهداشتی تولیدات دامی در تجارت

۱-۵-  اهداف میان مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلی برنامه جامع (توسعه)، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در انجام مأموریت خود بدست آورد)  

 ۱-۵-۱- ارتقاء بهداشت و سلامت دام

۱-۵-۲-  ارتقاء بهداشت و تضمین كیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

 ۱-۵-۳- ارتقاء كیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

 ۱-۵-۴- دسترسی كمی و كیفی  به بسته خدمات دامپزشکی

راهبردهای هدف 1: ارتقاء بهداشت و سلامت دام

1-5-1-1-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان 

1-5-1-2-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان  

1-5-1-3-  ارتقاء ساختار بهداشتی واحدهای پرورش دام، طیور، آبزیان و صنایع مرتبط 

1-5-1-4-  توسعه بیمه دام 

1-5-1-5-  ارتقاء شاخص های رفاه دام

راهبردهای هدف 2: ارتقاء بهداشت و تضمین كیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-1-  ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-2-  ارتقاء مطالعات کاربردی برای ارزیابی مخاطرات فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-3-  توسعه آزمایشگاه های کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-4-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء های قوانین و مقررات

1-5-2-5-  ارتقاء بهداشت ناوگان حمل و نقل

راهبردهای هدف 3: ارتقاء كیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-1-  استقرار سامانه های GMP, HACCP  و ... در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-2-  توسعه رقابت پذیری تولیدات برای صادرات

1-5-3-3-  رتبه بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-4-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء های قوانین و مقررات

1-5-3-5-  ارتقاء شاخص های امنیت زیستی

راهبردهای هدف 4: دسترسی كمی و كیفی  به بسته خدمات دامپزشکی

1-5-4-1-  توسعه متوازن و توانمندسازی بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشکی

1-5-4-2-  ارتقاء دانش و مهارت های ذینفعان

1-5-4-3-  توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی/ عشایری

1-5-4-4-  مشاركت ذینفعان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات دامپزشكی

1-5-4-5-  اصلاح ساختارهای دامپزشکی متناسب با شرایط و الزامات روز

1-5-4-6-  توسعه ارتباطات و ارائه خدمات به ذینفعان با استفاده از فناوری های نوین هوشمند و مدیریت دانش اطلاعات

1-5-4-7-  بسترسازی مناسب برای استفاده از فرصت های بین المللی و منطقه ای و سازمانهای تخصصی

1-6-  اهداف کوتاه مدت (اهداف کمی برنامه سالانه، اهداف عملیاتی لازم جهت نیل ‏به اهداف برنامه جامع)  

 1-6-1- کاهش بروز بیماری های مشترک از 20 در صد کانون در سال پایه به 15 درصد کانون در پایان برنامه

1-6-2- کاهش تلفات در گله های مرغ گوشتی از 3.489 در صد در سال پایه به 2.558 درصد در پایان برنامه/ کاهش بروز بیماری ها در گله های صنعتی طیور از 6247  کانون در سال پایه به 3279 کانون در پایان برنامه"

 1-6-3- کاهش بروز بیماری در مزارع پرورشی آبزیان از 965 کانون در سال پایه به 707 کانون در پایان برنامه/ کاهش تلفات در مزارع پرورشی آبزیان از 13.89 در صد در سال پایه به 10.182 درصد در پایان برنامه"

 1-6-4- کاهش بروز بیماری در کلنی های زنبور عسل از 20.380 در صد کانون در سال پایه به 17.934 درصد کانون در پایان برنامه

 1-6-5- کاهش بروز بیماری های واگیر دام در واحدهای اپیدمیولوژیک از 14.060 در صد کانون در سال پایه به 10.556 درصد کانون در پایان برنامه

1-6-6-  همکاری در افزایش موارد و سطح پوشش بیمه های اجباری برای بیماری های مشترک و اخطار کردنی (استراتژیک) 80% تا پایان برنامه

1-6-7-  افزایش سطح پایش و کنترل سموم (کلره، فسفره) و فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل باقیمانده های دارویی (آنتی بیوتیک ها، هورمون ها) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل آفلاتوکسین ها در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه"

 1-6-8- افزایش ارزیابی مخاطرات فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك از تعداد 50 مورد ارزیابی تا 200 مورد ارزیابی در پایان برنامه

1-6-9- ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك در پنج منطقه  تا پایان برنامه/توسعه كمی و كیفی آزمون های تشخیصی و كنترل كیفی دامپزشكی 25 درصد نسبت به سال پایه تا پایان برنامه/ اعتبار بخشی آزمون های کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك از تعداد 25 درصد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه

1-6-10- افزایش تعداد ناوگان اختصاصی و بهداشتی حمل و نقل از تعداد 33600  به 43675 تا پایان برنامه

 1-6-11- افزایش تعداد واحدهای دارای گواهی های استقرار سامانه های GMP, HACCP  و ....  از 326 واحد به 618 واحد تا پایان برنامه

 1-6-12- صدور مجوز IR  و EC  از تعداد 157 مجوز در سال پایه به 634 مجوز در پایان برنامه

 1-6-13- افزایش تعداد واحدهای دارای رتبه A  از تعداد 395 واحد در سال پایه به 1203 واحد در پایان برنامه

1-6-14- افزایش میزان دامداران دارای گواهی بهداشتی آموزشی از  500000 نفر ساعت در سال پایه به 650000  نفر ساعت  در پایان برنامه/ افزایش میزان شاغلین دارای گواهی آموزش های بهداشتی صنایع مرتبط از 1079 نفر در سال پایه به 1760 نفر در پایان برنامه

1-6-15- افزایش تعداد شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته با جمعیت 100000 واحد دامی از تعداد 10100 نفر در سال پایه به 12000 نفر در پایان برنامه/ افزایش درمانگاه های دامپزشکی ویژه مناطق روستایی و عشایری  از تعداد 0 واحد در سال پایه به 500 واحد در پایان برنامه

 1-6-16- استفاده از فناوری های نوین هوشمند از 29.6 در صد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه/ افزایش تعداد کاربران سامانه های الکترونیکی سازمان از تعداد 10 سامانه در سال پایه به 16 سامانه در پایان برنامه

سیاست های اجرایی برنامه

 1- اقدامات كنتر لی و ریشه كنی در خصوص بیماری های اگزوتیك و اجرای سیستم پایش مستمر و امنیت زیستی (Bio security) شامل بازدید كارشناسی/ نمونه برداری/ نظارتی/ بررسی اپیدمیولوژیك/ بازرسی/ تعین تطبیق یا عدم تطبیق اقدامات قرنطینه ای/ بیوسكیوریتی/  و ...

 2- توسعه نظام مراقبت فعال و غیر فعال بیماری های دام، طیور و آبزیان

3-  استقرار سیستم زنجیره سرد حمل/ نگهداری/ توزیع

4-  اقدامات لازم در خصوص تعین میزان تاثیر واكسن، مواد بیولوژیك، دارو و سموم

5-  بررسی میزان بروز، شیوع و تلفات اقتصادی ناشی از بیماری های استراتژیک در سطح كشور و چگونگی انتقال بیماری ها

6-  بررسی راه های انتشار و انتقال بیماری ها و مشخص نمودن عوامل ذی مدخل در اكولوژی های مختلف

7-  تدوین دستورالعمل فوریت های خدمات دامپزشکی در حوادث غیر مترقبه (اپیدمی ها، بلایا، اتفاقات انسان ساخت و ...)

7-  هماهنگی با ارگان های ذیربط جهت کسب پشتیبانی های لازم

9-  پاکسازی و ضدعفونی کانون های آلوده

 10- اقدامات قرنطینه ای و امنیت زیستی در کانون طغیان و ...

 11-  استقرار سیستم هشدار به موقع Early alarm system  و تشخیص سریع Early detection system

12-  برنامه ریزی، هماهنگی و اجراء بمنظور آموزش و اطلاع رسانی در امر بهداشت عمومی به بهره وران

13-  اجراء برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماری های مشترك بین انسان و حیوان

14-  بررسی اپیدمیولوژیكی وضعیت بیماری های مشترك بین انسان و حیوان و شناسایی جغرافیایی كانون های آلوده و تعیین میزان درصد آلودگی در كشور

15-  اجراء برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماری های باكتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی دام ، طیور و آبزیان

16-  اجراء برنامه های لازم به منظور جلوگیری از سرایت بیماری های واگیر غیر بومی (اگزوتیك) به داخل كشور

17-  اجراء برنامه های سالیانه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای با توجه به بیماری های شایع

18-  استقرار سیستم مراقبت فعال و غیرفعال در خصوص بیماری های اندمیک

19-  بررسی میزان بروز، شیوع و تلفات اقتصادی ناشی از بیماری های دامی و چگونگی انتقال بیماری ها

20-  بررسی وضعیت چراگاه ها، آبشخورها، محل نگهداری، مراكز تجمع، میادین دام، كشتارگاه ها و سایر تاسیسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بیماری

21-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاهها ، مراتع ، آبشخورها ، محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام وابلاغ آنها

22- سیاست گذاری، برنامه ریزی ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت  زیستی برای ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده های دامی( ملی و بین المللی) و صدور مجوزهای بهداشتی مرتبط

 23- اجرای برنامه های كنترل و نظارت بهداشتی اماكن دامی، صنایع وابسته دام، مراكز تهیه، عمل آوری و بسته بندی فراورده های خوراكی و غیر خوراكی دامی، مراكز توزیع و عرضه فراورده های خام دامی

 24- بررسی های لازم در خصوص بقایای آنتی بیوتیكی و مواد شیمیایی و هورمون ها در شیر و گوشت و سایر فراورده های دامی

25-  اجراء برنامه های كنترل امور مربوط به تبدیل لاشه ها و اندام های ضبطی و نیز تبدیل ضایعات دامی به منظور استفاده مصارف خوراك دام و صنعت و كود و ... با رعایت اصول بهداشتی

 26- اجراء دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی جهت صادرات و واردات دام زنده و فراورده های خام دامی

 27- برنامه ریزی و نظارت بر برنامه ها ، طرحها و پروژه های بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی دام و فرآورده های دامی

 28- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در كارخانه های تولید خوراك دام

 29- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

30-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

30-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

 31- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی و نظارت براعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در كشتارگاهها و كارخانه های تولید و فرآوری محصولات دامی

 32- مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری توسعه كمی و كیفی شبكه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص و كنترل كیفی دامپزشكی

33- همكاری و مشاركت با مراجع بین المللی نظیر  WHO.OIE.FAO  و ... در چارچوب سیاست های سازمان دامپزشكی‌كشوردراجرای‌برنامه های مراقبت ومبارزه بابیماریهای دامی درسطوح ملی،منطقه ای وبین‌المللی

34-  اجراء برنامه های كنترل توزیع مواد بیولوژیكی و دارویی

35-  اجراء برنامه های استراتژیك تولید، ورود، صدور و توزیع انواع دارو، سرم، ضدعفونی كننده ها، سموم و مواد بیولوژیك و مواد اولیه آنها كه به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشكی میباشد

36-  اجراء دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهای تولید، واردات و توزیع وسایل و لوازم فنی، دارو ها، واكسن ها، سرمها، مواد بیولوژیك، سموم و مواد ضدعفونی كننده مورد مصرف دامپزشكی

37-  توسعه بخش درمان ، تشخیص وكنترل كیفی دارو ، واكسن و مواد بیولوژیكی

38-  توسعه پوشش بهداشتی دام  در برابر بیماریهای دام، طیور، آبزیان

 39- مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین ضوابط و مقررات رفاه دام در کشتارگاه ها، اماکن دامی و سیستم حمل و نقل دام

40-  مطالعه، ایجاد بانك اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با اصول ارزیابی‌خطر، اثربخشی و كیفیت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته براساس آخرین یافته های مراکز معتبر علمی پژوهشی در جهان

40-  مطالعه، ایجاد بانك اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با اصول ارزیابی‌خطر، اثربخشی و كیفیت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته براساس آخرین یافته های مراکز معتبر علمی پژوهشی در جهان

 41- مطالعه كتابخانه ای و میدانی، انجام ارزیابی‌خطر و ارائه گزارش در خصوص فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته در تمامی مراحل تولید ، بسته بندی، نگهداری ، توزیع و عرضه

42-  مرجع ذیصلاح برای تهیه مواد مرجع (Reference Material ) ، تهیه استاندارد ملی در زمینه سوش های میكروبی، كنترل مثبت و منفی، آنتی ژن، آنتی بادی و همچنین استانداردهای داروئی و فرآورده های بیولوژیك برای استفاده در مركز و سایر آزمایشگاههای دامپزشكی

43-  مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری برنامه ملی اعتبار بخشی آزمایشگاه های بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشكی 

 44- مطالعه ،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش، رها سازی و ثبت انواع موجودات ژنتیكی زنده تغییر شكل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیكی و بانك ژن و نظایر آن كه به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشكی می باشد

45- سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و استقرار  سامانه های GMP, HACCP  در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

 46- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و پیگیری تامین و توسعه كمی وكیفی شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته

 47- برنامه ریزی برای توسعه همکاری و مشارکت با تشکل های تولیدی، صنفی، مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها

سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز

الزامات برنامه (حقوقی، ساختاری، فرایندی)     

1- اصلاح و رفع خلاء های قانونی مرتبط با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف كننده بر اساس مسئولیت محض تولید كننده 

2- تصویب قانون الزام به رعایت مقررات و اصول بهینه  تولید، نگهداری، توزیع، عرضه و خدمات بهداشتی 

 3- افزایش نسبت نیروهای متخصص شاغل در سازمان به کل نیروهای شاغل افزایش تعداد نیروهای شاغل در سازمان

 - افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارتی کارکنان سازمان

 - افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارت های حرف دامپزشکی غیر دولتی

4- افزایش میزان مشارکت و مسئولیت پذیری تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات 

 5- ایجاد و توسعه ساختارهای مدیریت دامپزشکی در تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی

 6- افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در طرح های خدماتی و تولیدی مرتبط با دامپزشکی

 - افزایش میزان اعزام نیروهای کار حرف دامپزشکی به خارج از کشور

 - افزایش تعداد مراکز تولیدی مرتبط با دامپزشکی دارای گواهی بهداشتی (IR  وEC ) منطبق بر ضوابط و مقررات بین المللی در تجارت یا صادرات

7-  افزایش سطح رفاه در کشتارگاه های دام و طیور

 - افزایش سطح رفاه در جایگاه های دام

-  افزایش سطح رفاه در سیستم حمل و نقل دام

 8- افزایش نسبت واحدهای داری مجوز بهداشتی به کل واحدهای موجود

 - ظرفیتهای و امکانات قابل استفاده برای تحقق اهداف دامپزشکی:

 - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 - قانون حمایت از سرمایه های دامی کشور

 - قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

چالش های پیش روی دامپزشکی کشور:

 - عدم پاسخگویی ساختار فعلی دامپزشکی در حوزه اجرایی و پژوهشی

 - عدم استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود مثل قانون افزایش و، قانون نظام دامپزشکی و ..

 - تفکر تمرکزگرایی در بدنه مجموعه سازمان و موسسه رازی و مقاومت در مقابل برون سپاری فعالیتهای اجرایی

 - استفاده ضعیف از ظرفیت ها و پتانسلهای موجود ازجمله معاونت علمی فناوری، صندوق حمایت از پژوهشهای علمی کشور ،صندوق نوآوری و فناوری ، صندوق ذخیره ارزی، امکانات تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان بخش

 - هماهنگی ضعیف یا عدم هماهنگی نهادهای مسئول در بخش دامپزشکی

راهکارهای برون رفت از مشکلات  و چالش های پیش روی:

- اجرای کامل برنامه های پیش بینی شده و تجدید نظر در برنامه ششم پیش بینی شده با توجه به الزامات  و مشکلات پیش روی بخش

- اصلاح ساختار بخش های اجرایی و سیاست گذاری و آموزشی و پزوهشی بخش  براساس ضرورتها و نیاز های حال و آینده

- تامین منابع مالی لازم برای احرای برنامه ها و منابع و تسهیلات ارزان قیمت برای ورود بخش خصوصی  در عرصه دامپزشکی

- واگذاری بخش عمده ای از وظایف و ماموریتهای تصدی گری و حتی بعضا حاکمیتی  به بخش خصوصی

- اصلاح قانون سازمان دامپزشکی ،نظام دامپزشکی  و موسسه رازی چهت پاسخگویی به انتظارات  و ایجاد تحول در بخش

 - تامین نیروی انسانی متخصص و کارامد برای بخشهای حاکمیتی برای انجام بهینه مسئولیت ها

 - استفاده حداکثری از ظرفیت نظام دامپزشکی، تشکل های تولیدی و خدماتی و تولیدکنندگان در انجام ماموریت ها

 - توسعه تعامل و ارتباطات با نهادهای بین المللی و کشورهای موفق

adidas nmd damen schwarz rosa

1000 کاراکتر باقی مانده