آقای دکتر عباسعلی مطلبی عضو وابسته گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم و رئیس اسبق سازمان نظام دامپزشکی دیگر سخنران نشست روز یکشنبه 1397/6/11 گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم که در خصوص آینده دامپزشکی کشور، به تدوین برنامه ششم توسعه سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد. سرفصل‌های سخنرانی ایشان در ادامه می‌آید:

مراحل برنامه‌ریزی

۱-  تحلیل و شناخت ماموریت، اهداف و استراتژی‌های جاری سازمان 

 ۲- بررسی محیطی

 ۲-۱- تحلیل و شناخت محیط خارجی

۲-۲-  تحلیل و شناخت محیط داخلی 

۳-  تدوین استراتژی‌ها 

 ۴- اجرای استراتژی ها 

 5- ارزشیابی نتایج

 ۱- تبیین ماموریت، چشم‌انداز، ارزش ها، تعین اهداف کلان، کلی، کمی، اتخاذ راهبردها

۱-۱-  ماموریت‌های سازمان دامپزشکی کشور

۱-۱-۱-  بررسی‌ بیماریهای‌ دامی‌، شناسایی‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرایت‌ و طرز انتشار بیماریها

 ۱-۱-۲- تامین‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طریق‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماریها همه‌گیر و قرنطینه‌ای‌ دام‌

 ۱-۱-۳- همكاری‌ با وزارت‌ بهداشت‌ در امر مبارزه‌ با بیماریهای‌ مشترك‌ انسان‌ و دام‌

۱-۱-۴-  تاسیس‌ پستهای‌ قرنطینه‌ در نوار مرزی‌ و داخل‌ كشور به‌ منظور جلوگیری‌ از سرایت‌ بیماریهای‌ دامی‌، همچنین‌ كنترل‌ بهداشتی‌ و ورود و خروج‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ و نظارت‌ در نقل‌ و انتقال‌ آن‌ها و صدور گواهی‌ بهداشتی‌ دام‌ و فرآورده‌های‌ خام‌ دامی‌ كه‌ به‌ خارج‌ صادر می‌شود

 1-1-5- نظارت‌ بهداشتی‌ چراگاهها، مراتع‌، آبشخورها، محل‌ نگهداری‌ دام‌ و سایر تاسیسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، همچنین‌ نظارت‌ بر كارخانه‌های‌ تولید خوراك‌ دام‌ از لحاظ‌ بهداشتی‌

 ۱-۱-۶- نظارت‌ بهداشتی‌ كشتارگاهها و بازرسی‌ و معاینه‌ بهداشتی‌ گوشت‌ در كشتارگاههای‌ كشور، نظارت‌ بهداشتی‌كارخانه‌های‌ تولید و تهیه‌ فرآورده‌های‌ خام‌ دامی

 ۱-۱-۷- اظهارنظر و نظارت‌ در مورد ساخت‌ ، ورود و صدور فروش‌ انواع‌ داروی‌ سرم‌، واكسن‌ و مواد بیولوژیكی‌ مخصوص‌ دام و صدور پروانه برای اشتغال‌ به‌ كار تهیه‌ و تركیب‌ و فروش‌ داروهای‌ ساده‌، مركب‌، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌ ، مواد ضدعفونی‌، سموم‌ و مواد دیگری‌ كه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ مورد مصرف‌ دامپزشكی‌ قرار می‌گیرد

 ۱-۱-۸- مشاركت‌ در كنفرانس‌های‌ بین‌المللی‌ دامپزشكی‌ و اعزام‌ نماینده‌ به‌ این‌ كنفرانسها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ و پس‌ از تایید وزیر كشاورزی‌ ، همچنین‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمی‌ با مراكز و مراجع‌ علمی‌ دامپزشكی‌

 ۱-۱-۹- تاسیس‌ و توسعه‌ شبكه‌های‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ تربیت‌ كادر فنی‌ در مناطق‌ و مراكز دامداری‌ كشور و صدور پروانه تاسیس‌ بیمارستان‌ها و درمانگاههای‌ دامپزشكی‌، همچنین‌ اشتغال‌ به‌ مایه‌كوبی‌ و درمان‌ دام و سیاست گذاری و مدیریت تامین وسائل‌ و لوازم‌ فنی‌، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بیولوژیكی‌، سموم‌ و مواد ضدعفونی‌ مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با بیماریهای‌ دامی‌

 1-1-10- حذف دام‌ بیمار یا مظنون‌ به‌ ابتلاء بیماری‌ یا ناقل‌ عامل‌ بیماری‌ و پرداخت غرامت به صاحب آن

۱-۲-  چشم انداز سازمان دامپزشکی کشور

 ۱-۲-۱- پیشرو در كنترل و ریشه کنی بیماریهای استراتژیك دامی در منطقه

 ۱-۲-۲- توانمند در نظام سلامت كشور با كنترل و ریشه کنی بیماریهای مشترك بین انسان و حیوان و نظام مراقبت ایمنی تولیدات دامی و آبزی پروری

۱-۲-۳-  پویایی نظام مراقبت بیماری های واگیردار آندمیک، اگزوتیک، نوپدید، بازپدید و مخاطرات و تهدیدات بیوتروریسم

 ۱-۲-۴- رقابت پذیری خدمات دامپزشکی با تكیه بر استاندارد های جهانی و به کمک دانش و فناوری های نوین و مشاركت حداكثری بخش خصوصی و تعاونی

 ۱-۲-۵-دسترسی عادلانه اقشار مختلف مردم بویژه در مناطق عشایری و محروم به خدمات دامپزشكی

 ۱-۲-۶- دارای تعامل سازنده و مؤثر با مجامع جهانی دامپزشكی

 ۱-۳- ارزش های سازمان دامپزشکی کشور

 ۱-۳-۱- بهره مندی از نیروهای توانمند، متخصص، نوآور و كارآفرین

 ۱-۳-۲- حمایت از پژوهش های کاربردی و به كار گیری نتایج آن در سطوح ملی و استانی

 ۱-۳-۳- حفظ و صیانت از سرمایه‌های دامی كشور

۱-۳-۴-  احترام به حقوق و كرامت ذینفعان و ارائه خدمت صادقانه، رضایت مندی و پاسخگویی دقیق و به موقع به آنان

 ۱-۳-۵- اعتقاد به مشاركت پذیری و انضباط در انجام وظایف و پرهیز از اسراف و تبذیر در امكانات و منابع

 1-3-6- حفظ و صیانت از بهداشت، رفاه و حقوق حیوانات

 ۱-۴- اهداف بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلان برنامه استراتژیک، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در انجام مأموریت های خود با همکاری سازمان ها و دستگاه های مرتبط  بدست آورد)

 ۱-۴-۱- امنیت غذایی

 ۱-۴-۲- سلامت جامعه (بهداشت عمومی/ سلامت غذایی)

1-4-3-  استاندارد های بهداشتی تولیدات دامی در تجارت

۱-۵-  اهداف میان مدت سازمان دامپزشکی کشور (اهداف کلی برنامه جامع (توسعه)، نتایج خاصی که سازمان می کوشد در انجام مأموریت خود بدست آورد)  

 ۱-۵-۱- ارتقاء بهداشت و سلامت دام

۱-۵-۲-  ارتقاء بهداشت و تضمین كیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

 ۱-۵-۳- ارتقاء كیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

 ۱-۵-۴- دسترسی كمی و كیفی  به بسته خدمات دامپزشکی

راهبردهای هدف 1: ارتقاء بهداشت و سلامت دام

1-5-1-1-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان 

1-5-1-2-  ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان  

1-5-1-3-  ارتقاء ساختار بهداشتی واحدهای پرورش دام، طیور، آبزیان و صنایع مرتبط 

1-5-1-4-  توسعه بیمه دام 

1-5-1-5-  ارتقاء شاخص های رفاه دام

راهبردهای هدف 2: ارتقاء بهداشت و تضمین كیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-1-  ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-2-  ارتقاء مطالعات کاربردی برای ارزیابی مخاطرات فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-3-  توسعه آزمایشگاه های کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك

1-5-2-4-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء های قوانین و مقررات

1-5-2-5-  ارتقاء بهداشت ناوگان حمل و نقل

راهبردهای هدف 3: ارتقاء كیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-1-  استقرار سامانه های GMP, HACCP  و ... در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-2-  توسعه رقابت پذیری تولیدات برای صادرات

1-5-3-3-  رتبه بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

1-5-3-4-  به روز رسانی، اصلاح و رفع خلاء های قوانین و مقررات

1-5-3-5-  ارتقاء شاخص های امنیت زیستی

راهبردهای هدف 4: دسترسی كمی و كیفی  به بسته خدمات دامپزشکی

1-5-4-1-  توسعه متوازن و توانمندسازی بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشکی

1-5-4-2-  ارتقاء دانش و مهارت های ذینفعان

1-5-4-3-  توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی/ عشایری

1-5-4-4-  مشاركت ذینفعان در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات دامپزشكی

1-5-4-5-  اصلاح ساختارهای دامپزشکی متناسب با شرایط و الزامات روز

1-5-4-6-  توسعه ارتباطات و ارائه خدمات به ذینفعان با استفاده از فناوری های نوین هوشمند و مدیریت دانش اطلاعات

1-5-4-7-  بسترسازی مناسب برای استفاده از فرصت های بین المللی و منطقه ای و سازمانهای تخصصی

1-6-  اهداف کوتاه مدت (اهداف کمی برنامه سالانه، اهداف عملیاتی لازم جهت نیل ‏به اهداف برنامه جامع)  

 1-6-1- کاهش بروز بیماری های مشترک از 20 در صد کانون در سال پایه به 15 درصد کانون در پایان برنامه

1-6-2- کاهش تلفات در گله های مرغ گوشتی از 3.489 در صد در سال پایه به 2.558 درصد در پایان برنامه/ کاهش بروز بیماری ها در گله های صنعتی طیور از 6247  کانون در سال پایه به 3279 کانون در پایان برنامه"

 1-6-3- کاهش بروز بیماری در مزارع پرورشی آبزیان از 965 کانون در سال پایه به 707 کانون در پایان برنامه/ کاهش تلفات در مزارع پرورشی آبزیان از 13.89 در صد در سال پایه به 10.182 درصد در پایان برنامه"

 1-6-4- کاهش بروز بیماری در کلنی های زنبور عسل از 20.380 در صد کانون در سال پایه به 17.934 درصد کانون در پایان برنامه

 1-6-5- کاهش بروز بیماری های واگیر دام در واحدهای اپیدمیولوژیک از 14.060 در صد کانون در سال پایه به 10.556 درصد کانون در پایان برنامه

1-6-6-  همکاری در افزایش موارد و سطح پوشش بیمه های اجباری برای بیماری های مشترک و اخطار کردنی (استراتژیک) 80% تا پایان برنامه

1-6-7-  افزایش سطح پایش و کنترل سموم (کلره، فسفره) و فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، جیوه، آرسنیک) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل باقیمانده های دارویی (آنتی بیوتیک ها، هورمون ها) در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه/ افزایش سطح پایش و کنترل آفلاتوکسین ها در فراورده های دامی (دام، طیور، آبزیان) و خوراک دام در حد مجاز تا پایان برنامه"

 1-6-8- افزایش ارزیابی مخاطرات فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك از تعداد 50 مورد ارزیابی تا 200 مورد ارزیابی در پایان برنامه

1-6-9- ایجاد آزمایشگاه های مرجع منطقه ای کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك در پنج منطقه  تا پایان برنامه/توسعه كمی و كیفی آزمون های تشخیصی و كنترل كیفی دامپزشكی 25 درصد نسبت به سال پایه تا پایان برنامه/ اعتبار بخشی آزمون های کنترل کیفی فراورده های دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك از تعداد 25 درصد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه

1-6-10- افزایش تعداد ناوگان اختصاصی و بهداشتی حمل و نقل از تعداد 33600  به 43675 تا پایان برنامه

 1-6-11- افزایش تعداد واحدهای دارای گواهی های استقرار سامانه های GMP, HACCP  و ....  از 326 واحد به 618 واحد تا پایان برنامه

 1-6-12- صدور مجوز IR  و EC  از تعداد 157 مجوز در سال پایه به 634 مجوز در پایان برنامه

 1-6-13- افزایش تعداد واحدهای دارای رتبه A  از تعداد 395 واحد در سال پایه به 1203 واحد در پایان برنامه

1-6-14- افزایش میزان دامداران دارای گواهی بهداشتی آموزشی از  500000 نفر ساعت در سال پایه به 650000  نفر ساعت  در پایان برنامه/ افزایش میزان شاغلین دارای گواهی آموزش های بهداشتی صنایع مرتبط از 1079 نفر در سال پایه به 1760 نفر در پایان برنامه

1-6-15- افزایش تعداد شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته با جمعیت 100000 واحد دامی از تعداد 10100 نفر در سال پایه به 12000 نفر در پایان برنامه/ افزایش درمانگاه های دامپزشکی ویژه مناطق روستایی و عشایری  از تعداد 0 واحد در سال پایه به 500 واحد در پایان برنامه

 1-6-16- استفاده از فناوری های نوین هوشمند از 29.6 در صد در سال پایه به 100 درصد در پایان برنامه/ افزایش تعداد کاربران سامانه های الکترونیکی سازمان از تعداد 10 سامانه در سال پایه به 16 سامانه در پایان برنامه

سیاست های اجرایی برنامه

 1- اقدامات كنتر لی و ریشه كنی در خصوص بیماری های اگزوتیك و اجرای سیستم پایش مستمر و امنیت زیستی (Bio security) شامل بازدید كارشناسی/ نمونه برداری/ نظارتی/ بررسی اپیدمیولوژیك/ بازرسی/ تعین تطبیق یا عدم تطبیق اقدامات قرنطینه ای/ بیوسكیوریتی/  و ...

 2- توسعه نظام مراقبت فعال و غیر فعال بیماری های دام، طیور و آبزیان

3-  استقرار سیستم زنجیره سرد حمل/ نگهداری/ توزیع

4-  اقدامات لازم در خصوص تعین میزان تاثیر واكسن، مواد بیولوژیك، دارو و سموم

5-  بررسی میزان بروز، شیوع و تلفات اقتصادی ناشی از بیماری های استراتژیک در سطح كشور و چگونگی انتقال بیماری ها

6-  بررسی راه های انتشار و انتقال بیماری ها و مشخص نمودن عوامل ذی مدخل در اكولوژی های مختلف

7-  تدوین دستورالعمل فوریت های خدمات دامپزشکی در حوادث غیر مترقبه (اپیدمی ها، بلایا، اتفاقات انسان ساخت و ...)

7-  هماهنگی با ارگان های ذیربط جهت کسب پشتیبانی های لازم

9-  پاکسازی و ضدعفونی کانون های آلوده

 10- اقدامات قرنطینه ای و امنیت زیستی در کانون طغیان و ...

 11-  استقرار سیستم هشدار به موقع Early alarm system  و تشخیص سریع Early detection system

12-  برنامه ریزی، هماهنگی و اجراء بمنظور آموزش و اطلاع رسانی در امر بهداشت عمومی به بهره وران

13-  اجراء برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماری های مشترك بین انسان و حیوان

14-  بررسی اپیدمیولوژیكی وضعیت بیماری های مشترك بین انسان و حیوان و شناسایی جغرافیایی كانون های آلوده و تعیین میزان درصد آلودگی در كشور

15-  اجراء برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماری های باكتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی دام ، طیور و آبزیان

16-  اجراء برنامه های لازم به منظور جلوگیری از سرایت بیماری های واگیر غیر بومی (اگزوتیك) به داخل كشور

17-  اجراء برنامه های سالیانه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای با توجه به بیماری های شایع

18-  استقرار سیستم مراقبت فعال و غیرفعال در خصوص بیماری های اندمیک

19-  بررسی میزان بروز، شیوع و تلفات اقتصادی ناشی از بیماری های دامی و چگونگی انتقال بیماری ها

20-  بررسی وضعیت چراگاه ها، آبشخورها، محل نگهداری، مراكز تجمع، میادین دام، كشتارگاه ها و سایر تاسیسات مربوط به دام از نظر عوامل مولد بیماری

21-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی بهداشتی قرنطینه ای و امنیت زیستی در چراگاهها ، مراتع ، آبشخورها ، محل های نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به پرورش دام وابلاغ آنها

22- سیاست گذاری، برنامه ریزی ، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت  زیستی برای ورود و خروج و نقل و انتقال دام و فرآورده های دامی( ملی و بین المللی) و صدور مجوزهای بهداشتی مرتبط

 23- اجرای برنامه های كنترل و نظارت بهداشتی اماكن دامی، صنایع وابسته دام، مراكز تهیه، عمل آوری و بسته بندی فراورده های خوراكی و غیر خوراكی دامی، مراكز توزیع و عرضه فراورده های خام دامی

 24- بررسی های لازم در خصوص بقایای آنتی بیوتیكی و مواد شیمیایی و هورمون ها در شیر و گوشت و سایر فراورده های دامی

25-  اجراء برنامه های كنترل امور مربوط به تبدیل لاشه ها و اندام های ضبطی و نیز تبدیل ضایعات دامی به منظور استفاده مصارف خوراك دام و صنعت و كود و ... با رعایت اصول بهداشتی

 26- اجراء دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتی جهت صادرات و واردات دام زنده و فراورده های خام دامی

 27- برنامه ریزی و نظارت بر برنامه ها ، طرحها و پروژه های بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی دام و فرآورده های دامی

 28- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در كارخانه های تولید خوراك دام

 29- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

30-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

30-  اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی برنامه های ملی كنترل باقیمانده های ( دارو ، هورمون ها ، سموم و آفت كش ها ، فلزات سنگین ، متابولیت های قارچی، رادیونوكلیندها، و ..... ) در فرآورده های دامی

 31- اجراء دستورالعمل های فنی و اجرایی و نظارت براعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در كشتارگاهها و كارخانه های تولید و فرآوری محصولات دامی

 32- مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری توسعه كمی و كیفی شبكه های مختلف آزمایشگاهی تشخیص و كنترل كیفی دامپزشكی

33- همكاری و مشاركت با مراجع بین المللی نظیر  WHO.OIE.FAO  و ... در چارچوب سیاست های سازمان دامپزشكی‌كشوردراجرای‌برنامه های مراقبت ومبارزه بابیماریهای دامی درسطوح ملی،منطقه ای وبین‌المللی

34-  اجراء برنامه های كنترل توزیع مواد بیولوژیكی و دارویی

35-  اجراء برنامه های استراتژیك تولید، ورود، صدور و توزیع انواع دارو، سرم، ضدعفونی كننده ها، سموم و مواد بیولوژیك و مواد اولیه آنها كه به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشكی میباشد

36-  اجراء دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردهای تولید، واردات و توزیع وسایل و لوازم فنی، دارو ها، واكسن ها، سرمها، مواد بیولوژیك، سموم و مواد ضدعفونی كننده مورد مصرف دامپزشكی

37-  توسعه بخش درمان ، تشخیص وكنترل كیفی دارو ، واكسن و مواد بیولوژیكی

38-  توسعه پوشش بهداشتی دام  در برابر بیماریهای دام، طیور، آبزیان

 39- مطالعه، سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین ضوابط و مقررات رفاه دام در کشتارگاه ها، اماکن دامی و سیستم حمل و نقل دام

40-  مطالعه، ایجاد بانك اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با اصول ارزیابی‌خطر، اثربخشی و كیفیت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته براساس آخرین یافته های مراکز معتبر علمی پژوهشی در جهان

40-  مطالعه، ایجاد بانك اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارش درارتباط با اصول ارزیابی‌خطر، اثربخشی و كیفیت فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته براساس آخرین یافته های مراکز معتبر علمی پژوهشی در جهان

 41- مطالعه كتابخانه ای و میدانی، انجام ارزیابی‌خطر و ارائه گزارش در خصوص فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیك، منابع ژنتیكی دام و موجودات تراریخته در تمامی مراحل تولید ، بسته بندی، نگهداری ، توزیع و عرضه

42-  مرجع ذیصلاح برای تهیه مواد مرجع (Reference Material ) ، تهیه استاندارد ملی در زمینه سوش های میكروبی، كنترل مثبت و منفی، آنتی ژن، آنتی بادی و همچنین استانداردهای داروئی و فرآورده های بیولوژیك برای استفاده در مركز و سایر آزمایشگاههای دامپزشكی

43-  مطالعه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری برنامه ملی اعتبار بخشی آزمایشگاه های بخش دولتی و غیر دولتی دامپزشكی 

 44- مطالعه ،نظارت، سیاستگذاری، ارزیابی، اظهار نظر، ممیزی، تدوین ضوابط و دستورالعمل، تعیین و اعلام استراتژی تولید، واردات، صادرات، نگهداری، توزیع، پخش، فروش، رها سازی و ثبت انواع موجودات ژنتیكی زنده تغییر شكل یافته حاصل از فناوری زیستی جدید و حفاظت از ذخائر ژنتیكی و بانك ژن و نظایر آن كه به نحوی از انحاء مورد مصرف دامپزشكی می باشد

45- سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و استقرار  سامانه های GMP, HACCP  در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی

 46- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و پیگیری تامین و توسعه كمی وكیفی شاغلین بخش غیر دولتی دامپزشکی در شهرستان ها و مناطق کمتر توسعه یافته

 47- برنامه ریزی برای توسعه همکاری و مشارکت با تشکل های تولیدی، صنفی، مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی ها

سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز

الزامات برنامه (حقوقی، ساختاری، فرایندی)     

1- اصلاح و رفع خلاء های قانونی مرتبط با تاكید بر حمایت از حقوق مصرف كننده بر اساس مسئولیت محض تولید كننده 

2- تصویب قانون الزام به رعایت مقررات و اصول بهینه  تولید، نگهداری، توزیع، عرضه و خدمات بهداشتی 

 3- افزایش نسبت نیروهای متخصص شاغل در سازمان به کل نیروهای شاغل افزایش تعداد نیروهای شاغل در سازمان

 - افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارتی کارکنان سازمان

 - افزایش سرانه آموزش های شغلی و مهارت های حرف دامپزشکی غیر دولتی

4- افزایش میزان مشارکت و مسئولیت پذیری تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و ارائه خدمات 

 5- ایجاد و توسعه ساختارهای مدیریت دامپزشکی در تشکل های تولیدی و خدماتی مرتبط با دامپزشکی

 6- افزایش میزان سرمایه گذاری خارجی در طرح های خدماتی و تولیدی مرتبط با دامپزشکی

 - افزایش میزان اعزام نیروهای کار حرف دامپزشکی به خارج از کشور

 - افزایش تعداد مراکز تولیدی مرتبط با دامپزشکی دارای گواهی بهداشتی (IR  وEC ) منطبق بر ضوابط و مقررات بین المللی در تجارت یا صادرات

7-  افزایش سطح رفاه در کشتارگاه های دام و طیور

 - افزایش سطح رفاه در جایگاه های دام

-  افزایش سطح رفاه در سیستم حمل و نقل دام

 8- افزایش نسبت واحدهای داری مجوز بهداشتی به کل واحدهای موجود

 - ظرفیتهای و امکانات قابل استفاده برای تحقق اهداف دامپزشکی:

 - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

 - قانون حمایت از سرمایه های دامی کشور

 - قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 - قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

چالش های پیش روی دامپزشکی کشور:

 - عدم پاسخگویی ساختار فعلی دامپزشکی در حوزه اجرایی و پژوهشی

 - عدم استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود مثل قانون افزایش و، قانون نظام دامپزشکی و ..

 - تفکر تمرکزگرایی در بدنه مجموعه سازمان و موسسه رازی و مقاومت در مقابل برون سپاری فعالیتهای اجرایی

 - استفاده ضعیف از ظرفیت ها و پتانسلهای موجود ازجمله معاونت علمی فناوری، صندوق حمایت از پژوهشهای علمی کشور ،صندوق نوآوری و فناوری ، صندوق ذخیره ارزی، امکانات تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان بخش

 - هماهنگی ضعیف یا عدم هماهنگی نهادهای مسئول در بخش دامپزشکی

راهکارهای برون رفت از مشکلات  و چالش های پیش روی:

- اجرای کامل برنامه های پیش بینی شده و تجدید نظر در برنامه ششم پیش بینی شده با توجه به الزامات  و مشکلات پیش روی بخش

- اصلاح ساختار بخش های اجرایی و سیاست گذاری و آموزشی و پزوهشی بخش  براساس ضرورتها و نیاز های حال و آینده

- تامین منابع مالی لازم برای احرای برنامه ها و منابع و تسهیلات ارزان قیمت برای ورود بخش خصوصی  در عرصه دامپزشکی

- واگذاری بخش عمده ای از وظایف و ماموریتهای تصدی گری و حتی بعضا حاکمیتی  به بخش خصوصی

- اصلاح قانون سازمان دامپزشکی ،نظام دامپزشکی  و موسسه رازی چهت پاسخگویی به انتظارات  و ایجاد تحول در بخش

 - تامین نیروی انسانی متخصص و کارامد برای بخشهای حاکمیتی برای انجام بهینه مسئولیت ها

 - استفاده حداکثری از ظرفیت نظام دامپزشکی، تشکل های تولیدی و خدماتی و تولیدکنندگان در انجام ماموریت ها

 - توسعه تعامل و ارتباطات با نهادهای بین المللی و کشورهای موفق

adidas nmd damen schwarz rosa

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایبنا با دکتر غلامرضا اعوانی
فلسفه در غرب زنده است
IMAGE گفتگو با دکتر حسن تاج بخش
کتابخانه شکوفه‌زار دانشمندان است
IMAGE گفتگوی انجمن اندیشه و قلم با دکتر رسول جعفریان
مدافع اصل علم هستم
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمدرضا اسلامی
دولت از افراد دارای نبوغ حمایت کند
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر محمد شاهدی
در عمل به علم ضعیف هستیم
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم

جدید ترین تصاویر

05
11
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی
دکتر جعفر توفیقی