چاپ

 

برخی از متفکران جهان عرب از جمله آقای حسن بن طلال (ولی عهد اسبق اردن) طی نامه­ای که از طریق وزارت امور خارجه ایران به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است در مورد اثر آیت الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم که در بیروت منتشر شده تحت عنوان «الحقوق الانسانیه بین الاسلام و المجتمع المدنی» تقدیر، تجلیل و تمجید به عمل آورده اند. در بخشی از نامه آقای حسن بن طلال آمده است: «بدون شک این تحقیق که در پی ارائه استواری حقوق بشر در اسلام بر پایه ها و مبادی فلسفی و عرفانی است نمایانگر امکان برقراری مقایسه میان تعالیم اسلامی با نگاه های غربی می باشد. در این تحقیق با استناد بر منابع معتبر اسلامی ثابت کرده­ اید که اندیشه اسلامی در زمینه پذیرش حقوق بشر و احترام به آن بر سایر مکاتب، پیشی و اسبقیت داشته است. این نظریه شما بسیار ارزشمند است که در درون قوانین بین المللی جهان معاصر ریشه های بسیاری از تعالیم اسلامی وجود دارد. لذا باید در فکر رهیافتی برای سهیم شدن حقوق اسلامی که طرّاح اصل وحدت خانواده بشری و انسانیت مشترک و کرامت انسانی است، بوده باشیم». در خاتمه نیز موفقیت دکتر محقق­داماد را در راه نشر چهره اسلام واقعی از خداوند متعال مسئلت کرده ­اند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

Nike

1000 کاراکتر باقی مانده