چاپ

 

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت بحران آب در کشور و با حضور آقای دکتر محمد شاهدی باغ خندان معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان روانه آنتن شد. 


دکتر محمد شاهدی در آغاز با بیان اینکه فرهنگستان علوم به موضوعات کلان کشوری می پردازد، گفت: آب به عنوان یک موضوع مهم، سال های زیادی در کشور مطرح بوده است و به همین دلیل فرهنگستان علوم کارهای زیادی در این باره انجام داده است؛ گروه کشاورزی در کنار گروه مهندسی این فرهنگستان فعالیت ها و همایش های مهمی در این زمینه برگزار کرده اند. بنده نیز مسئول همایشی با عنوان مشکلات آب و راهکارها بودم که نتایج آن نیز منتشر شد. 

وی اضافه کرد: یک بخش از مشکلات کم آبی مربوط به تغییر اقلیم و خشکسالی است اما کارشناسان اعتقاد دارند تنها 30 درصد از مشکلات بابت خشکسالی ها و تغییر اقلیم می باشد اما 70 درصد مشکلات مربوط به مدیریت ها است. 

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان درباره مشکلات حوزه مدیریت آب اظهار کرد: در زمان های مشخصی، فناوری هایی در این حوزه وارد کشور کردیم اما این کار را بدون توجه به جامع نگری و آینده نگری انجام دادیم و در واقع بدون ایجاد فرهنگ صحیح، از آن فناوری ها استفاده کردیم و به این شکل مدیریت درستی در این زمینه اعمال نشده است. 

معاون پژوهشی فرهنگستان علوم تصریح کرد: به دلیل مدیریت نادرست، 80 درصد آب های زیرزمینی را مصرف کرده ایم درحالیکه کشورهای دیگر سعی می کنند بیشتر از 30 الی 40 درصد از آن را مصرف نکنند و یک تعادلی بین تغذیه و برداشت آب خوان ها وجود دارد اما متاسفانه در ایران منابع آبی زیرزمینی کشور را تخریب می کنیم. در خیلی از نقاط کشور حتی شاهد هستیم به دلیل برداشت های بی رویه از منابع آبی زیرزمینی، زمین یک متر، نشست کرده است. 

وی افزود: ریشه بخش دیگری از مشکلات علاوه بر مدیریت این است که فرهنگ صحیح استفاده کردن از منابع آبی را در جامعه ایجاد نکرده ایم. به عنوان مثال وقتی کشاورز می بیند، آب کاهش پیدا کرده است به جای آنکه بهره وری آب را افزایش دهد و یا سطح زیر کشت را کاهش دهد، چاه را عمیق تر می کند تا برداشت بیشتری از آب داشته باشد و یا چاه دیگری می زند و باز هم آب بیشتری استخراج می کند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

JORDAN

1000 کاراکتر باقی مانده