دویست و دومین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه مورخ 1397/4/10 برگزار شد. در این جلسه آقايان دکتر حسن احمدي (نماینده گروه علوم کشاورزی)، دکتر غلامرضا اعوانی (نماینده گروه علوم اسلامی)، دکتر حسن تاج ­بخش (نماینده گروه علوم دامپزشکی)، دکتر پرویز جبه ­دار مارالانی (نماینده گروه علوم مهندسی)، دکتر فرامرز رفیع ­پور (نماینده گروه علوم انسانی)، دكتر محمد شاهدي (معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی)، دکتر حسن ظهور (رئیس مرکز مطالعات) و دكتر حسين نمازي (دبیر و معاون پژوهشی علوم انسانی و اسلامی فرهنگستان) برگزار شد و درخصوص موضوعات ذیل بحث و تصمیم ­گیری شد:

قرار شد فاز اول طرح پژوهشیِ مصوب «آینده ­نگری وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به تغییرات جهانی و روند رشد فناوری ها» با 40% اعتبار پیشنهادی توسط فرهنگستان علوم اجرا شود. در ادامه مقرر شد حق­ الزحمه ناظر طرح پژوهشی خاتمه ­یافته «تبیین نقش فرهنگستان ها در ارتقای فرهنگ آینده ­نگری و سیاستگذاری های انجام ­شده در نهادهای بالادستی، آموزشی و اجرایی نظام» پرداخت شود. 

در ادامه جلسه، ضمن بحث و تبادل­ نظر پیرامون دو همایش پیشنهادی گروه علوم مهندسی مقرر شد از آن گروه درخواست شود برای برگزاری دو همایش «آسیب ­شناسی نظام سیاستگذاری و تصمیم­ گیری کلان علم و فناوری در ایران» و «انرژی و محیط زیست» از همکاری و برنامه ­ریزی سایر گروه ­های علمی نیز استفاده کنند. در خصوص همایش اول پیشنهاد شد کارگروهی به مدیریت گروه علوم مهندسی برگزار شود و از نمایندگان سایر گروه های علمی دعوت شود تا ضمن تعیین محورهای همایش و انتخاب صاحبنظران و سخنرانان، نحوه برنامه­ ریزی و نتایج حاصله را طی گزارشی جهت طرح و اظهارنظر شورای پژوهشی ارسال دارند. 

موضوع بعدی جلسه بررسی همایش های پیشنهادی گروه علوم پایه بود که ضمن بحث و تبادل ­نظر با برگزاری همایش یک­روزه آن گروه با عنوان «بررسی معیارهای سنجش علم در علوم پایه کشور» موافقت و مقرر شد از آن گروه درخواست گردد ضمن کامل و شفاف کردن موضوعِ همایش پیشنهادی «جایگاه و نقش دانشگاه» توضیحات بیشتری در خصوص این همایش ارائه کند و پس از تصویب عنوان جدید در شورای پژوهشی، همایش را با مشارکت سایر گروه های علمی فرهنگستان برگزار کند. همچنین پیشنهاد شد با توجه به همپوشانی همایش پیشنهادی "جایگاه و نقش دانشگاه" با همایش "آسیب­شناسی نظام سیاستگذاری و تصمیم­گیری کلان علم و فناوری در ایران» گروه علوم مهندسی، از این دو گروه درخواست گردد ضمن تعامل، بطور مشترک برای برگزاری این همایشها اقدام نمایند.

موضوع بعدی جلسه در ارتباط با اقدامات انجام شده پیرامون اعلام رتبه علمی- پژوهشی نشریات علمی- پژوهشی فرهنگستان علوم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نتایج بدست آمده بود. ضمن بحث و تبادل­ نظر مقرر شد آقای دکتر ظهور پیش­نویس نامه ­ای با امضای ریاست محترم فرهنگستان به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی را تهیه کنند که در آن نامه در ارتباط با تبصره 2 ماده واحده مصوب جلسه 267 مورخ 19/1/93 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح داده شود و درخواست گردد تفسیر واضح قانونگذار در خصوص ماده واحده نحوه اعتبارگذاری نشریات فرهنگستان ها مصوب جلسه 267 مورخ 19/1/93 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره شماره 2 آن به فرهنگستان ارائه شود.

در ادامه، درخواست مدیر طرح پژوهشی خاتمه­ یافته «تاریخ فیزیک ایران» مبنی بر چاپ گزارش نهایی طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد از ایشان درخواست شود با مشارکت دانشگاه تهران به این مهم اهتمام ورزند و نتیجه را به فرهنگستان اعلام کنند.

در ادامه جلسه قرار شد گزارش نهایی طرح های پژوهشی به تعداد 10 نسخه مجلد جهت ارائه به مراجع ذیربط تهیه شود. بر این اساس قرار شد گزارش نهایی طرح پژوهشی خاتمه­ یافته «اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها» (مجری: آقای دکتر سیدحسین صفایی) به تعداد 10 نسخه تکثیر و صحافی شود.

در ادامه جلسه گزارش آقای دکتر اعوانی ناظر طرح پژوهشی «تطور مفهوم علم در ادبیات اسلامی-ایرانی» پیرامون گزارش پیشرفت مراحل سوم و چهارم طرح به اطلاع حاضران رسید.

در خاتمه و با توجه به اهمیت علوم انسانی در رفع مشکلات جامعه، آقای دکتر ظهور پیشنهاد کرد گزارشی در خصوص سهم دانشجویان علوم انسانی نسبت به کل دانشجویان در 14 کشور منتخب و سهم فعالیتهای علوم انسانی در این کشورها را تهیه و گزارش آن را در یکی از جلسات آتی شورای پژوهشی ارائه کند.

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور