هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی آموزش مهندسی ایران، به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این شماره حاوی هفت مقاله و دستاورد پژوهشی از استادان و صاحبنظران در حوزه آموزش مهندسی است. عناوین مقالات منتشرشده در این شماره عبارتند از:

- ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران (سیدحسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه و جعفر توفیقی)

- ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامد محور برنامه های درسی فنی - مهندسی (مطالعه موردی: درس "برنامه ریزی پیشرفته" از رشته مهندسی کامپیوتر) (امیر امراله، ابراهیم خدایی، رضوان حکیم زاده و مجید نیلی احمدآبادی)

- بررسی عومال مؤثر بر رضایت تحصیلی دانشجویان در رشته مهندسی راه آهن (ملودی خادم ثامنی و مهنا حیدری ابهری)

- بررسی جایگاه اخلاق مهندسی در آموزش مهندسی ایران: مرور نظام مند (فریبا محمد اوغلی ریحان و سیدشمس الدین علیزاد)

- ارزیابی کیفیت آموزش های مهندسی با استفاده از سیستم پیامدمحور در دانشگاه فنی - مهندسی بوئین زهرا (حسین زینل و شیوا منصورزاده)

- ویژگی های روان سنجی مقیاس قابلیت استخدام خود ادراکی دانشجو (ساختار عاملی، پایایی و روایی) در دانشجویان ایرانی (حمید عبدی و محمدجواد لیاقتدار)

- استفاده از مدل آینده نگاری به منظور تعیین اولویت های تحقیقاتی برای مدیران صنعت (مسعود قدوسی محمدی، روزبه قوسی و مهدی حیدری)

 

در پایان مجله، تقویم کنفرانس ها و چکیده مقالات به انگلیسی آمده است.

 

Nike Sportswear

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

06
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_5
01
10