آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم‌ پایه کشور که امروز 31 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار شد، ابوریحان بیرونی را مثال دانش‌طلبی دانست و گفت: گرامیداشت وی روز مناسبی برای تجلیل از دانشمندان است. آقای دکتر رضا داوری‌اردکانی در ابتدای سخنانش ضمن خیرمقم گویی و تشکر از گروه علوم پایه فرهنگستان علوم برای برگزاری این مراسم، با بیان اینکه وظیفه فرهنگستان علوم اعزاز  دانشمندان است، تاکید کرد: جامعه بشری و زندگی انسان قائل به علم است. ایشان ادامه داد: تمام موجودات از جمله حیوانات و فرشتگان درک دارند و سمیع و بصیر هستند اما علم ندارند و این در حالی است که تنها انسان قائل به علم است.

رئیس فرهنگستان علوم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی را روز مناسبی برای تجلیل از دانشمندان عنوان و خاطرنشان کرد: ابوریحان نه تنها در تاریخ ما، بلکه در تاریخ علم مثال دانش‌طلبی است. استاد فلسفه دانشگاه تهران افسانه‌های راجع به دانشمندان را دارای اهمیت و درس‌آموز توصیف کرد و گفت: چنانچه از لحظات آخر عمر ابوریحان نقل می‌شود، فقیهی در این لحظات به دیدار او آمده و ابوریحان از وی مساله‌ای پرسیده و اظهار داشته است که بهتر است بدانم و بمیرم. دکتر داوری اردکانی افزود: این موضوع سوای آن که به لحاظ تاریخی محرز باشد یا خیر، نشانه روح عالم و بیانگر آن است که عالم برای علم زندگی می‌کند.

رئیس فرهنگستان علوم در پایان مراسم انتخاب پژوهشگران جوان علوم پایه کشور به عنوان برگزیده فرهنگستان علوم را تبریک گفت و برای آنان دوام توفیق در راه خدمت به کشور مسألت کرد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

همایش گروه علوم انسانی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_3
دکتر احسان روحی گل خطمی
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »