جلد سوم، شماره اول، مجله علمی- پژوهشی" پژوهش­ های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی" ویژه بهار سال 1397 توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. در این شماره 10 مقاله از استادان و صاحبنظران بخش کشاورزی و منابع طبیعی به چاپ رسیده و در بخش پایانی  مشروح تعدادی از بیانیه­ ها و چکیده طرح­ های پژوهشی خاتمه یافته گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم منتشر شده است.

عناوین مقالات منتشر شده در این شماره مجله عبارتند از:

  • واکاوی ارزش عملکردی بوم نظام طبیعی. محمدعلی زارع چاهوکی و انور سنایی
  • کاهش تبخیر از مخزن آب سدها. علی­رضا سپاس­خواه
  • بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه ­ای بر منابع آب ایران. محمدرضا رحیمی­ زاده و امید بزرگ حداد
  • ارزیابی کیفی مجله­ های علمی ایران در رشته گیاه پزشکی. جعفر ارشاد، سید محمد اشکان، کرامت­اله ایزدپناه، ضیاء الدین بنی هاشمی، عباس شریفی تهرانی، سعید محرمی­ پور و قدیر نوری قنبلانی
  • آینده، زیست فناوری و ایمنی زیستی. منصور امیدی و مینا سمیعی فراهانی
  • مشکل­ های مدیریتی گاوداری صنعتی در ایران و ارائه راهکارها. علی نیکخواه
  • نقش زیست فناوری در کشاورزی و حفاظت از میحط زیست. بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی
  • آسیب شناسی مصاحبه ارزیابی علمی در علوم کشاورزی: چالش ­ها و راهکارها. رضا مستوفی­ زاده­ قلمفرسا
  • بررسی کیفی مجله ­های علوم باغبانی در ایران. مرتضی خوشخوی، مجید عزیزی، کورش وحدتی وازگین گریگوریان، مصطفی مبلی و عنایت الله تفضلی
  • زیست فناوری کشاورزی و سلامت غذا. محمدعلی ملبوبی و فاطمه حبیب ­پور    

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

سمینار وضعیت کنونی بروسلوز
انرژی و محیط زیست
انرژی و محیط زیست
گرامیداشت روز مهندسی