بروشور انگلیسی فرهنگستان علوم توسط مدیریت روابط بین الملل فرهنگستان تهیه و منتشر شد. در این مجموعه گزارشی از اهداف و وظایف، ساختار سازمانی، ارکان، شوراها، گروه های علمی و شاخه های تخصصی، اعضای فرهنگستان، جوایز و نشان ها و ساختار مرکز مطالعات فرهنگستان به چاپ رسیده است و اطلاعات انتشاریافته تا ابتدای سال 2018 میلادی می باشد. 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر حسین نمازی
انرژی و محیط زیست
سخنرانی « اقتصاد مقاومتی و چالش های پیش رو »
بزرگداشت دکتر غلامرضا اعوانی