همایش گرامیداشت روز جهانی آینده با عنوان «ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها: برنامه ششم توسعه» صبح امروز پنجشنبه 10 اسفند 96 با حضور آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رئیس هیئت امنای فرهنگستان ها، توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در بخش اول این همایش آقایان دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سخنرانی ایراد کردند. در این بخش آقایان دکتر فتح الله مضطرزاده رئیس گروه مطالعات آینده نگری مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم و دکتر عباس منوچهری رئیس گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری مرکز مطالعات فرهنگستان علوم نیز پیرامون آینده علم و فناوری در کشور، آینده اخلاق، و لزوم داشتن معیار و تفکر برای برنامه ریزی مطالبی بیان کردند.

در بخش دوم نشست صبح، آقای دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سخنانی با موضوع «آینده سلامت» ایراد کرد. آقای دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سخنانی با موضوع «آینده بودجه» ایراد نمود. آخرین سخنران جلسه صبح همایش آقای دکتر فرشاد مؤمنی رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم بود که سخنانی با موضوع «چالش های اکنون زدگی در دوران شتاب تاریخ» ایراد کرد.

در جلسه بعد از ظهر همایش ابتدا آقای دکتر عباس منوچهری استاد فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو وابسته فرهنگستان علوم سخنانی با عنوان «آینده در آیینه برنامه: یک آسیب شناسی» ایراد کرد. در سخنرانی دوم آقای دکتر رضا مکنون سخنانی با عنوان «آب، محیط زیست و توسعه ایران» ایراد نمود و در سخنرانی سوم آقای دکتر رضا نیلی پور رئیس شاخه زبان شناسی فرهنگستان علوم تحت عنوان «آینده نگری در همگرایی علوم انسانی و با علوم شناختی» سخنانی بیان کرد. در آخرین سخنرانی آقای دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم درباره فعالیت های آینده مرکز مطالعات فرهنگستان مطالبی بیان نمود.

بخش پایانی همایش گرامیداشت روز جهانی آینده، جلسه میزگرد با حضور استادان و صاحبنظران بود. در پایان همایش نیز آقای دکتر فتح الله مضطرزاده دبیر همایش به جمع بندی همایش پرداخت و بیانیه پایانی را اعلام کرد.

خلاصه ای از سخنرانی ها متعاقباً منتشر خواهد شد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_10
گرامیداشت روز مهندسی
گرامیداشت روز کشاورزی
02