هفتاد و پنجمین شماره فصلنامه آموزش مهندسی ایران (ویژه پاییز 1396)، حاوی دستاوردها و مقالات صاحبنظران در حوزه آموزش مهندسی، به همت گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم منتشر شد. در این شماره 7 مقاله از استادان و اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان رشته های مهندسی کشور به چاپ رسیده است. عناوین مقالات این شماره عبارتند از:

  • زیست­ شناسی، رکن جدیدی در مهندسی شیمی؛ گذار از «مهندسی شیمی» به «مهندسی شیمی و زیست­ شناسی» (اردلان گنجی ­زاده، دکتر امید وحیدی و دکتر سیدنظام الدین اشرفی ­زاده، دانشگاه علم و صنعت ایران)
  • آینده نانوالکترونیک (دکتر محمدحسن آرام، طه رجب­زاده، مجید عالی­ زاده و دکتر سینا خراسانی، دانشگاه صنعتی شریف)
  • توسعه مهارت­ های آموزشی استادان مهندسی کشور (دکتر حسین معماریان، دانشکده فنی دانشگاه تهران، کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، فرهنگستان علوم)
  • کارایی سنجش علمی بر اساس شاخص مقاله در نظام آموزش فنی-مهندسی ایران (صادق جلالی، مرتضی مجرد، دکتر حسین معماریان و دکتر محمود شاه ­آبادی، دانشگاه تهران)
  • تأثیر آموزش ­های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (راضیه طهماسبی، دکتر مرتضی اکبری، مجتبی هوشمندزاده و اعظم آهنگر سله­ بنی، دانشگاه تهران)
  • تبیین ظرفیت بالقوه در توسعه دانشگاه کارآفرین با مطالعه ­ای در دانشگاه مازندران (دکتر حمزه صمدی میارکلائی، حسین صمدی میارکلائی، دکتر کرم سینا و دکتر مسعود بسطامی)
  • ارائه مدل به ­کارگیری شبیه­ سازی در فرآیند مدیریت پروژه ­های فنی-مهندسی توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه (صادق شهبازی، دکتر سیدمجتبی سجادی و دکتر فریبرز جولای، دانشگاه تهران)

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
خانم دکتر طاهره کاغذچی
خانم مهندس مریم خزاعی