شمارة دوم از دوره جدید مجلة «نامة فرهنگستان علوم» ویژه زمستان 1396، در 208 صفحه منتشر شد. شماره نخست این مجله متکفل پرداختن به مسئله علم در معنای کلی آن بود. در شمارة دوم که به تازگی منتشر شده است، دانش ریاضی و به عبارت بهتر علوم ریاضیات مطمح نظر قرار گرفته است. آقای دکتر سیدمصطفی محقق داماد سردبیر نشریه نامه فرهنگستان علوم در پیشگفتار این شماره می­نویسد: از منظری فکری و فلسفی باید اذعان داشت که همواره ریاضیات جایگاه بسیار مهمی در حکمت نظری، چه در یونان باستان، چه در عالم اسلام و چه در غرب دورة جدید داشته است. اگر چه امروز کمی از توجه به این علوم در دانشگاه ‌های کشور کاسته شده است، اما این بی ‌توجهی دلیلی بر بی اهمیتی دانش ریاضی نمی‌ت واند باشد و به همین خاطر شمارة دوم مجلة نامة فرهنگستان علوم به ریاضیات اختصاص داده شده است».

در شماره دوم مجله نامه فرهنگستان علوم مقالات متعددی از ریاضیدانان معاصر کشور منتشر شده است که هر یک از آنها برای پی بردن به فلسفه ریاضی، تاریخ و پیشینة ریاضی، وضع کنونی ریاضیات در کشور و همچنین افق پیش روی رشتة ریاضی در ایران بسیار مفید است و عناوین این مقالات در ادامه خواهد آمد. اما این شماره هم مانند شماره اول، میزگردی جذاب در بردارد که خود حاوی مباحث ارزنده ‌ای است. این میزگرد که با حضور استادان تاریخ علم و استادان ریاضیات آقایان: دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر مهدی بهزاد، دکتر علیرضا مدقالچی، دکتر ضیاء موحد، دکتر مگردیچ تومانیان، دکتر محسن محمدزاده و دکتر مهدی زارع نهندی و به مدیریت سردبیر مجله برگزار شده، سیری از تاریخچة ریاضیات، از زمان پیدایش آن تا دوره انتقال آن به عالم اسلامی و همچنین نگارش کتب ریاضی و ایجاد رشتة تحصیلی ریاضی در ایران، ارائه شده است که می ‌تواند برای علاقمندان تاریخ و حتی تاریخ اندیشه نیز جالب باشد.

در این شماره علاوه بر سخن سردبیر، 12 مقاله از استادان و صاحبنظران به شرح ذیل به چاپ رسیده است:

 • ریاضی پژوهشی در ایران تا جهانسال ریاضی 2000 (دکتر مهدی رجبعلی پور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم)
 • دانش ریاضی در چشم انداز آموزش دو فرهنگی (دکتر محمدامین قانعی راد، استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)
 • انجمن ریاضی ایران (دکتر مهدی بهزاد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم)
 • برخی از چالش های آموزش عالی در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (دکتر طاهر قاسمی هنری، استاد ریاضی دانشگاه خوارزمی)
 • آیین زدایی از آیین نامه ارتقاء! (دکتر مسعود آرین نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)
 • علت های بیکاری فارغ التحصیلان ریاضیات در کشور (دکتر مگردیچ تومانیان، رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم)
 • چالش های آموزش و پرورش (دکتر فریبرز آذرپناه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم)
 • نشانه های یک نقطه عطف در تاریخ ریاضی 0دکتر علی رضایی علی آباد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
 • دلایل وجود افت ریاضی و برگزاری سمینار علوم ریاضی و چالش ها (سیده آزاده پروانه، دکتر علی رجالی، دانشگاه صنعتی اصفهان و خانه ریاضیات اصفهان)
 • مسائل مبتلا به آمار (دکتر محمدقاسم وحیدی اصل، عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی)
 • المپیاد ریاضیات در ایران و جهان؛ ما از المپیاد چه می خواهیم؟ (دکتر امید نقشینه ارجمند، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • گزارش شرکت در برنامه همکاری علمی میان آکادمی ها (دکتر مگردیچ تومانیان، رئیس شاخه ریاضی فرهنگستان علوم)

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

13
دکتر محمود حکمت نیا
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_13
04