روز چهارشنبه 18 بهمن 1396 جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه و به ریاست آقای دکتر سعید سهراب پور برگزار شد. در این نشست آقای دکتر حسن ظهور عضو پیوسته گروه علوم مهندسی و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم گزارشی از فعالیت های مرکز مطالعات فرهنگستان از بدو تأسیس (فروردین 1394) تاکنون ارائه کرد. ایشان در سخنان خود ضمن اشاره به نحوه شکل گیری مرکز، اهداف، وظایف و ساختار آن، رئوس فعالیت های انجام شده و اهم برنامه های آینده مرکز مطالعات فرهنگستان را شرح داد و در ادامه به بیان فعالیت های گروه ها و کارگروه های مرکز پرداخت. 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_1
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
انرژی و محیط زیست
آقای دکتر وحید تقی خانی