روز چهارشنبه 18 بهمن 1396 جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه و به ریاست آقای دکتر سعید سهراب پور برگزار شد. در این نشست آقای دکتر حسن ظهور عضو پیوسته گروه علوم مهندسی و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم گزارشی از فعالیت های مرکز مطالعات فرهنگستان از بدو تأسیس (فروردین 1394) تاکنون ارائه کرد. ایشان در سخنان خود ضمن اشاره به نحوه شکل گیری مرکز، اهداف، وظایف و ساختار آن، رئوس فعالیت های انجام شده و اهم برنامه های آینده مرکز مطالعات فرهنگستان را شرح داد و در ادامه به بیان فعالیت های گروه ها و کارگروه های مرکز پرداخت. 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

16
بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_1
محسن مشکوة
01