روز چهارشنبه 18 بهمن 1396 جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه و به ریاست آقای دکتر سعید سهراب پور برگزار شد. در این نشست آقای دکتر حسن ظهور عضو پیوسته گروه علوم مهندسی و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم گزارشی از فعالیت های مرکز مطالعات فرهنگستان از بدو تأسیس (فروردین 1394) تاکنون ارائه کرد. ایشان در سخنان خود ضمن اشاره به نحوه شکل گیری مرکز، اهداف، وظایف و ساختار آن، رئوس فعالیت های انجام شده و اهم برنامه های آینده مرکز مطالعات فرهنگستان را شرح داد و در ادامه به بیان فعالیت های گروه ها و کارگروه های مرکز پرداخت. 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_1
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_2
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_4
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_3

پخش فیلم