صبح امروز سه شنبه 10 بهمن 1396، پنجاه و دومین جلسه شورای علمی - مطالعاتی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی فرهنگستان علوم، دکتر فتح اله مضطرزاده رئیس گروه مطالعات آینده نگری مرکز، دکتر فرشاد مؤمنی رئیس گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز مطالعات فرهنگستان علوم، دکتر محمد رحیمیان رئیس گروه مطالعات میان رشته ای ها و علوم و فناوری های نوین مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر عباس منوچهری رئیس گروه مطالعات راهبردی مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر محمد اخوان رئیس کارگروه تعیین شاخص های علم و فناوری و نوآوری مرکز، دکتر بیژن زاده و دکتر مصداقی نیا اعضای حقیقی شورای علمی مرکز مطالعات فرهنگستان، دکتر غلامرضا زهتابیان رئیس کارگروه مدیریت ریزگردهای مرکز حضور داشتند، گزارشی از فعالیت های گروه ها و کارگروه های تشکیل شده در مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم ارائه شد. در نهایت مقرر شد گزارشی از نظرات و دغدغه های بیان شده درباره وضعیت کشور تهیه و تنظیم شود تا طی نامه ای از سوی رئیس فرهنگستان برای رئیس محترم جمهوری ارسال شود. قرار شد در ادامه بیانیه ای نیز تنظیم شود. در پایان جلسه ریاست فرهنگستان ضمن تشکر از فعالیت های خوبی که گروه ها و کارگروه های مرکز برنامه ریزی کرده اند، بیاناتی با موضوع علم و آینده کشور ایراد کرد.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور
IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با دکتر عباس منوچهری
کارایی علم سیاست در جامعه
IMAGE گفتگوی ایرنا با دکتر جواد فیض
ایده های نو در حوزه علمی خریدار ندارد
IMAGE گفتگوی رادیو با دکتر محمد شاهدی
مدیریت نادرست در مصرف آب های زیرزمینی

جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_12
دیدار جمعی از اهالی فرهنگ و هنر با رئیس فرهنگستان علوم_4
انرژی و محیط زیست
دکتر کریم امیری