چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای علمی فرهنگستان علوم روز یکشنبه اول بهمن 1396، به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر  نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری و دکتر توفیقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر جعفر توفیقی گزارش مبسوطی از نتایج طرح «نقش مطلوب و مؤثر فرهنگستان علوم در نظام علم و فناوری: نگاشت سناریوها» ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.

در پایان جلسه همچنین منتخبان گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برای معرفی و تجلیل در مراسم روز مهندسی سال 1396 به تأیید رسیدند.

Air Force 1 Low Upstep BR

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگوی روزنامه ایران با آیت الله دکتر محقق داماد
در میان مردم باشیم و حرفشان را بشنویم
IMAGE گفتگوی ایران با دکتر داوری اردکانی؛
باید به سخن مردم گوش دهیم
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر داوری اردکانی؛
گوش دادن به ندای هستی
IMAGE گفتگوی مهر با دکتر حمیدرضا پوراعتماد
اهمیت علوم شناختی
IMAGE گفتگوی روزنامه اعتماد با دکتر رسول جعفربان
سیاست زدگی آفت تاریخ و تمدن
IMAGE گفتگوی ایسنا با دکتر امین علیزاده
یک عمر در خدمت آبادانی کشور

جدید ترین تصاویر

01
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_1
06
انرژی و محیط زیست