آیین نکوداشت آقای دکتر جواد صالحی استاد مهندسی برق - مخابرات دانشگاه صنعتی شریف، عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و چهره ماندگار مهندسی برق کشور  باعنوان «روشنای دانش» در قزوین و با حضور استاندار قزوین و دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمع کثیری از استادان و دانشمندان برگزار شد. 
دکتر جواد صالحی یکی از ۲۵۰ دانشمند برجسته و تاثیرگذار و پر استناد جهان در حوزه علوم کامپیوتر، عضو برجسته FEIIOW انجمن مهندسین برق و الکترونیک آمریکا و دارای ۱۲ اختراع جهانی است. دکتر جواد صالحی برادر دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است که سال ۹۲ جایزه علامه طباطبایی را از بنیاد ملی نخبگان دریافت کرده است. ایشان چهره ماندگار مهندسی برق کشور در سال ۸۹ است . وی عضو فرهنگستان علوم ایران بوده و رتبه نخست بیستمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی در زمینه پژوهش های بنیادی را دارد و دریافت جایزه مخترع برجسته سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در ژنو سوئیس و جایزه عالی مرکز تحقیقاتی مخابراتی بل در سال ۱۹۸۸ میلادی را نیز در کارنامه دارد.
این اندیشمند که از دیار قزوین بوده ،همچنین سال ۸۲ پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف با رتبه نخست و پژوهشگر نمونه کشوری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شناخته شد ه وتوانسته است جایزه پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف در سال های ۸۱ ،۸۲ و ۸۵ و جایزه پر استنادترین دانشمند ایرانی در سال ۸۴ از سوی وزارت علوم را به دست آورد.

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

دکتر محسن بهرامی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_7
سمینار نقش زنان در علم و فناوری در ایران_2
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_14