گزارش فعالیت­ های 25 ساله گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم (سال­ های 1395-1370) در آذرماه 1396 در 240 صفحه منتشر شد. این گزارش توسط آقای دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی تدوین و تنظیم شده است و بخش­ های متعدد و متنوعی را شامل می­ شود. در گزارش مزبور، محورهای فعالیت­ های گروه در این 25 سال شرح داده شده است. در این گزارش به تشکیل شوراها و شاخه­ ها؛ اجرای طرح­ های راهبردی کلان و اختصاصی، برگزاری همایش ­ها و سخنرانی ها، انتشار مجله، انتشار کتاب­ ها و از جمله انتشار 15 جلد فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی که در سال 1382 موفق به دریافت جایزه کتاب سال از ریاست جمهوری شد و پس از آن انتشار 15 جلد فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی؛، جلسات تعامل و هم­ اندیشی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شرکت اعضا در شوراها، کمیسیون­زها و شاخه­ های بین گروهی فرهنگستان، شرکت اعضا در کنفرانس­ ها و کارگاه ­­های جهانی و منطقه ای به عنوان نماینده فرهنگستان؛ انتخاب و تجلیل از مهندسان برجسته کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ و ارائه نتایج حاصل از طرح ­ها، همایش ­ها و سخنرانی­ ها به صورت بیانیه به مسئولان علمی و اجرایی کشور اشاره شده است. این گزارش در 40 صفحه اصلی و 200 صفحه پیوست تهیه شده و در انتها برنامه­ های آینده گروه و پیشنهادهای شاخه­ های تخصصی گروه در انجام طرح ­های راهبردی، همایش ­ها، سخنرانی ها و سایر فعالیت های علمی نیز آورده شده است.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

نشست شاخه مهندسی شیمی-1
گرامیداشت روز جهانی آینده
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_4
انرژی و محیط زیست