در یکصد و بیستمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم مورخ 1396/9/23 که به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان برگزار شد، آقای دکتر سیدمهدی الوانی به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم انتخاب شد.

آقای دکتر سیدمهدی الوانی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت دولتی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در سال 1361 است. ایشان هم اکنون استاد پایه 30 دانشگاه علامه طباطبایی است. دکتر الوانی از سال 1378 عضو وابسته فرهنگستان علوم بوده و چندین دوره ریاست شاخه مدیریت گروه علوم انسانی فرهنگستان را به عهده داشته است.

چاپ 200 مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی، ارائه 90 مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی، تألیف و ترجمه 57 عنوان کتاب و اجرای بیش از 10 طرح پژوهشی ملی که دو مورد آن در فرهنگستان علوم بوده است از جمله آثار دکتر الوانی است.

استاد دکتر سیدمهدی الوانی در سال 1377 به عنوان استاد نمونه کشور و در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار کشور انتخاب شده است. کسب عنوان پژوهشگر برگزیده جشنواره شهید رجایی در سال 1380، برگزیده حوزه مدیریت منابع انسانی در سال 1387، برگزیده نخستین جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت در سال 1389، و برگزیده جایزه ملی علامه طباطبایی در سال 1390 از سوی بنیاد ملی نخبگان از جمله افتخارات ایشان است.

با عنایت به تصویب یکصد و بیستمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم مورخ 23 آذر 1396، طی حکمی از سوی آقای دکتر رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان، آقای دکتر سیدمهدی الوانی به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

 روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

گرامیداشت روز کشاورزی
گرامیداشت روز کشاورزی
انرژی و محیط زیست
گرامیداشت روز مهندسی