روز چهارشنبه 22 آذر 1396 جلسه شورای همگانی گروه مهندسی فرهنگستان علوم با محوریت شاخه مهندسی عمران و با همکاری شاخه معماری و هنر و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران با موضوع «تغییر نگرش در برنامه ریزی ساخت و ساز و مسکن و اجراء مطالعه موردی: برنامه ششم توسعه» به ریاست آقای دکتر محمد رحیمیان رئیس شاخه مهندسی عمران گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم برگزار شد. در این جلسه که رئیس و اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه علوم مهندسی و تعدادی از اعضای گروه های دیگر فرهنگستان، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون وزارت راه و شهرسازی و معاون شهرداری تهران حضور داشتند، 5 سخنرانی ایراد شد.

در سخنرانی اول آقای دکتر رضا مکنون معاون مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم و دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر سخنانی با موضوع «تغییر نگرش در برنامه ­ریزی با تأکید بر ساخت و ساز و مسکن در برنامه ششم توسعه" ایراد کرد.

در سخنرانی دوم آقای دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سخنانی با موضوع "چالش ­های بخش مسکن" ایراد نمود.

سخنران سوم آقای دکتر محسن غفور آشتیانی عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه بین ­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بود که سخنانی تحت عنوان "چالش ­های برنامه ششم در ساخت و ساز شهری" ایراد کرد.

در سخنرانی چهارم آقای دکتر بهروز گتمیری استاد دانشگاه تهران و همکار مدعو گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عنوان "چالش ­های برنامه ششم درخصوص مسکن" سخنرانی کرد.

عنوان سخنرانی آخر "تبدیل تهدید به فرصت در فضاهای شهری" بود که توسط آقای دکتر پیروز حناچی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ایراد شد.

در پایان حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات و مسائل مطرح شده پرداختند و سخنرانان به پرسش­ها پاسخ دادند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

تصاویر نشست گروه علوم اسلامی در خصوص آثار حقوقی اجرای طرح گاپ توسط ترکیه، 96/6/5_2
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_7
سخنرانی
یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_4

پخش فیلم