فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم


 

چهارصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای علمی فرهنگستان روز یکشنبه 19 آذرماه 1396 به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان و رئیس گروه علوم انسانی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی، دکتر سعید سهراب ­پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر محمدقلی نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی و دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان علوم تشکیل شد. آقایان دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه و دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان به دلیل مسافرت در جلسه حاضر نبودند.

در ابتدای جلسه، آیت ­الله آقای دکتر سیدمصطفی محقق­ داماد آیاتی از کلام ­الله مجید قرائت کرد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه قبلی شورا، نظر گروه علوم کشاورزی در مورد تشکیل شاخه ­های بین گروهی در فرهنگستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد: اولاً مسائل بین رشته ­ای که به نظر گروه­ های علمی می ­رسند ابتدا در کارگروه­ ها بررسی شوند و در صورت ضرورت، شاخه­ های بین گروهی پیشنهاد شوند و ثانیاً شاخه ­های بین گروهی زیر نظر ریاست فرهنگستان تشکیل شوند. برنامه­ های علمی و نحوه فعالیت ­ها و مسائل اداری و اجرایی این شاخه­ ها نیز ابتدا در شورای علمی برنامه­ ریزی شوند. در ادامه جلسه گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی گلخانه­ ها و فرآورده ­های گلخانه ­ای ایران» (تأییدشده در جلسه شورای پژوهشی مورخ 12/9/1396)، به تصویب رسید و طرح مزبور خاتمه ­یافته تلقی شد. تأیید پیشنهاد عضویت پیوسته یکی از استادان عضو وابسته فرهنگستان و ارسال موضوع به مجمع عمومی جهت تصویب و تأیید پیشنهاد تمدید عضویت وابسته 6 تن از استادان عضو وابسته گروه های علوم انسانی و علوم مهندسی و ارسال موضوع به مجمع عمومی جهت تصویب از دیگر تصمیمات این جلسه بود. همچنین در این نشست پیشنهاد تمدید همکاری آقایان دکتر رضا مکنون، دکتر مجید صفار اول و دکتر محمود مهرداد شکریه برای یک دوره دو ساله دیگر به عنوان همکار مدعو در گروه علوم مهندسی مطرح شد و به تصویب رسید. در ادامه، دستور جلسه مجمع عمومی یکصد و بیستم فرهنگستان علوم مورخ 23 آذر 1396 قرائت شد و به تأیید رسید. در پایان چلسه نیز آقای دکتر عباس شریفی تهرانی اعلام کرد که با عنایت به مصوبه شورای علمی، گزارش بیست و پنج ­ساله فعالیت ­های گروه علوم کشاورزی تنظیم و خدمت ریاست فرهنگستان ارسال شده است. ضمن تشکر از گروه علوم کشاورزی، قرار شد گروه ­های دیگر نیز در این خصوص اقدام کنند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
سخنرانی
سومین دوره تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته علوم پایه کشور-منتخب فرهنگستان علوم، اردیبهشت96_6
اولین جلسه شورای همگانی گروه علوم مهندسی درسال 96_1

پخش فیلم