یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان روز یکشنبه مورخ 96/9/12 با حضور آقایان دکتر حسن احمدي، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر حسن تاج ­بخش، دکتر پرویز جبه­ دار مارالانی، دکتر فرامرز رفیع ­پور، دكتر محمد شاهدي، دکتر محمدمهدی شیخ­ جباری و دكتر حسين نمازي برگزار شد.

در این جلسه با اجرای طرح پژوهشی پیشنهادی «تحلیل و طبقه ­بندی رساله ­های دکتری معماری دفاع­ شده در دانشگاه های برتر جهان» (مجری: آقای دکتر هادی ندیمی) موافقت شد و مقرر گردید پس از اصلاح پیشنهاده مراتب جهت تصویب به شورای علمی ارجاع شود. همچنین گزارش نهایی طرح پژوهشی «بررسی مسائل و مشکلات گلخانه ها و فراورده ­های گلخانه ­ای در ایران» (آقای دکتر مرتضی خوشخوی) به تأیید رسید. بررسی طرح پژوهشی پیشنهادی «دین در جهان آینده» نیز از دیگر موضوعات جلسه بود که نتیجه گیری درباره آن به جلسه بعد موکول شد. در این جلسه موضوع یکسان و یکنواخت چاپ کردن نشریات فرهنگستان بررسی و پیشنهاد شد پس از تهیه دستورالعمل نحوه چاپ نشریات که به تائید شورای پژوهشی رسیده است، اقدام لازم در این خصوص انجام شود. همچنین مفاد دومین جلسه کمیته ارزیابی نشریه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی به اطلاع حاضران رسید و تاکید شد اعطای رتبه علمی- پژوهشی به این نشریه پس از چاپ شماره بعد و در صورت رعایت کردن پیشنهادهای مصوب کمیته ارزیابی شورای پژوهشی صورت گیرد. در پایان جلسه نتایج همایش ها و سمینارهای پنج ­سال اخیر گروه علوم پایه مطرح و تاکید شد سایر گروهها نیز این کار ارزنده را انجام دهند و نتایج همایش های خود را ارسال دارند.

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

انرژی و محیط زیست
گرامیداشت روز مهندسی
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_14
یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_10