روز یکشنبه 1396/8/21 چهارصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای علمی فرهنگستان به ریاست آقای دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگستان و با حضور آقایان دکتر حسین نمازی دبیر فرهنگستان، دکتر سیدمصطفی محقق داماد رئیس گروه علوم اسلامی، دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایه، دکتر سعید سهراب پور رئیس گروه علوم مهندسی، دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی، دکتر محمدقل نادعلیان رئیس گروه علوم دامپزشکی، دکتر محمد شاهدی معاون پژوهشی علوم محض و کاربردی فرهنگستان و دکتر حسن ظهور رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط آقای دکتر محقق داماد تلاوت شد. در ادامه و پس از تصویب صورت جلسه شورای قبل، با تمدید همکاری مدعو آقایان دکتر محمد نوری زنوز، دکتر احمد شیخی، دکتر کیوان آقابابایی سامانی و دکتر فرهاد رحیمی برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم پایه، با تمدید همکاری مدعو آقای دکتر مجتبی زاغری برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم کشاورزی، و با تمدید همکاری مدعو آقایان دکتر ابراهیم اصل سلیمانی، دکتر سیدعباس شجاع­ الساداتی، دکتر محمدکاظم مروج فرشی، دکتر امیر بدخشان و خانم دکتر زهرا اهری برای یک دوره دو ساله دیگر در گروه علوم مهندسی موافقت به عمل آمد. در ادامه با تمدید عضویت حقیقی آقایان دکتر محمد شاهدی و دکتر محمد اخوان و خانم دکتر پروین پاسالار برای یک دوره دو ساله دیگر در شورای علمی مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان موافقت به عمل امد. پس از آن با تقاضای آقای دکتر امیر البدوی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم مبنی بر انجام فرصت مطالعاتی 6 ماهه در فرهنگستان علوم موافقت به عمل آمد و تأکید شد ایشان ابتدا پروپوزال خود را به گروه ارائه دهد. در ادامه با پیشنهاد گروه علوم مهندسی مبنی بر تشکیل کارگروه بین گروهی «علوم و فنون دریایی» با محوریت گروه علوم مهندسی و مشارکت کلیه گروه ­های علمی و با هدف تدوین سیاست­ های کلی در بخش دریا موافقت شد. همچنین تأکید شد این کارگروه در ادامه فعالیت­هایش، برای ایجاد شاخه بین گروهی علوم و فنون دریایی در فرهنگستان برنامه­ ریزی کند. در بخش دیگری از جلسه آقای دکتر حسن ظهور توضیحاتی درخصوص آیین­ نامه تعیین اعتبار نشریات علمی فرهنگستان علوم ارائه و اظهار کرد که فکه دیگر فرهنگستان ها هم از این آیین ­نامه استقبال کرده ­اند و اجازه خواسته ­اند که بتوانند عیناً از مفاد آیین ­نامه فرهنگستان علوم استفاده کنند. ایشان در ادامه اظهار داشت که مناسب است کلیه نشریات فرهنگستان علوم با توجه مفاد آیین ­نامه، یکسان و یکنواخت چاپ شوند و به عنوان مثال مرجع ­نویسی تمام مجلات یکسان و یکنواخت باشد. قرار شد این موضوع ابتدا در شورای پژوهشی مطرح شود و جمع­ بندی جلسه در دستور کار شورای علمی قرار گیرد. در پایان جلسه قرار شد از آقای دکتر جعفر توفیقی عضو پیوسته فرهنگستان علوم در یکی از جلسات شورای علمی دعوت شود تا ایشان نتایج حاصل از پژوهش درباره ساختار فرهنگستان را ارائه کند.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

 

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

مهندس احمد صادقی
آقای دکتر مهدی محقق
دکتر بهرام دبیر
انرژی و محیط زیست