یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای پژوهشی فرهنگستان علوم روز یکشنبه 14 آبان ماه با حضور دبیر و معاونان پژوهشی فرهنگستان، نمایندگان گروه های علمی فرهنگستان و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر حسین نمازی، دکتر محمد شاهدی، دکتر فرامرز رفیع پور، دکتر حسن تاج بخش، دکتر پرویز جبه­ دار مارالانی، دکتر حسن احمدی، دکتر محمدمهدی شیخ­ جباری و دکتر حسن ظهور حضور داشتند ابتدا صورت جلسه یکصد و نود و ششl شورای پژوهشی مورخ دوم مهرماه به تصویب رسید. در ادامه جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

- با برگزاری همایش نیمروزه شاخه­ های فیزیک و ریاضی با عنوان «علوم یکپارچه» موافقت شد.

- نامه گروه علوم کشاورزی به رییس فرهنگستان در ارتباط با دانشنامه علوم کشاورزی مطرح و مقرر شد از گروه مزبور درخواست شود اعتبار مالی مورد نیاز برای اجرای بندهای مختلف نامه مزبور را اعلام کنند تا در جلسه آینده شورای پژوهشی بررسی شود.

- نظر مساعد ناظر طرح پژوهشی «نقش زنان در علم و فناوری» پیرامون گزارش پیشرفت مرحله دوم طرح به اطلاع حاضران رسید.

- زمان اجرای طرح پژوهشی «اطاله دادرسی در امور مدنی و راهکارها» تا پایان سال جاری تمدید شد.

- مقرر شد مدیر طرح پژوهشی «دانشگاه های آینده» نامه پذیرش چاپ مقاله حاصل از طرح در یک نشریه معتبر علمی-پژوهشی را ارائه کند. 

- مقرر شد ارتقای سطح کیفی مجله «نامه فرهنگستان» و برنامه­ ریزی برای کسب رتبه علمی- پژوهشی برای این نشریه به ریاست فرهنگستان پیشنهاد شود.

- نامه مدیریت روابط بین­ الملل درخصوص فعالیتهای آکادمی علوم چک و نظر گروه های علمی در ارتباط با همکاری با آکادمی مزبور مطرح و مقرر شد نظرها و پیشنهادهای گروه های علمی برای ریاست فرهنگستان ارسال شود تا در صورت صلاحدید موارد موردنظر به آکادمی مزبور اعلام شود.

- دریافت گزارش پیشرفت مرحله دوم طرح پژوهشی «آسیب­ شناسی ساختار و فرایند سیاست­گذاری­ های آموزش عالی ایران در راستای توسعه اقتصادی پایدار» و ارسال گزارش به ناظر، به اطلاع حاضران رسانده شد.

- نامه پذیرش چاپ مقاله حاصل از طرح پژوهشی «تدوین راهبردها و سیاست های مقابله با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان» در مجله "آسیب­ شناسی درمانگاهی دامپزشکی"  بررسی شد و به تصویب رسید.

- بررسی پیشنهاده طرح پژوهشی «آینده دین در جهان» به زمان حضور آقای دکتر اعوانی نماینده گروه علوم اسلامی در جلسه شورا موکول شد.

- نامه مدیر طرح پژوهشی پیشنهادی «تحلیل و طبقه­ بندی رساله­ های دکتری معماری دفاع شده در دانشگاه های برتر جهان» مطرح و مقرر شد مراتب پس از دریافت پیشنهاده اصلاح شده در شورای پژوهشی بررسی شود.

- مقرر شد شماره جدید نشریه «پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی» توسط کمیته سه­ نفره منتخب شورای پژوهشی بررسی شود تا در صورت احراز شرایط، برای کسب درجه علمی- پژوهشی به شورای پژوهشی اعلام ­نظر شود.

 

روابط عمومی فرهنگستان علوم

1000 کاراکتر باقی مانده


جدید ترین تصاویر

آقای دکتر غلامرضا اعوانی
دکتر سعید نمکی
آقای دکتر مهدی محقق
گرامیداشت روز کشاورزی