مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

دکتر سعید سهراب پور
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_4
دکتر امیررضا خوئی
دکتر محمد عبدالاحد