پوستر مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده در سال 95:

جدید ترین تصاویر

یکصد و نوزدهمین جلسه مجمع عمومی (96/06/30)_9
یکصد و هجدهمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم (96/4/22)_1
سخنرانی گروه علوم دامپزشکی (96/06/19)_1
افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_3

پخش فیلم