مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

دکتر احسان روحی گل خطمی
دکتر سیدحسین صفائی
گرامیداشت روز مهندسی
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی