مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

بیست و یکمین جلسه پیشبرد ریاضیات کشور_6
گرامیداشت روز کشاورزی
انرژی و محیط زیست
سمینار وضعیت کنونی بروسلوز