1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

سخنرانی
سمینار چالش های آموزش زیست شناسی (96/07/13)_2
اولین جلسه شورای هماهنگی گروه علوم پایه در سال 96_8
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_2

پخش فیلم