1000 کاراکتر باقی مانده


IMAGE گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی
فلسفه، توسعه و روشنفکری
IMAGE گفتگو با دکتر سیدمصطفی محقق داماد
الهیات محیط زیست
IMAGE گفتگو با دکتر محمد شاهدی
اهمیت مصرف پروتئین
IMAGE گفتگو با دکتر سید محمد بلورچیان
معجزات سیلیکون در عصر جدید

جدید ترین تصاویر

افتتاح کتابخانه جدید فرهنگستان علوم (96/4/22)_9
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_8
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_3
دیدار نوروزی اعضاء و کارمندان با رئیس فرهنگستان علوم_1

پخش فیلم