مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

دکتر احسان روحی گل خطمی
گرامیداشت روز جهانی آینده
چهارصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای علمی_3
دیدار رئیس آکادمی علوم لهستان با رئیس فرهنگستان علوم_2