مراسم روز گرامیداشت ابوریحان بیرونی و تجلیل از پژوهشگران جوان برجسته رشته های علوم پایه کشور روز پنجشنبه 30 خرداد در فرهنگستان علوم برگزار می شود


جدید ترین تصاویر

یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی_6
گرامیداشت روز مهندسی
آقایان دکتر شریفی تهرانی و دکتر شاهدی
06